Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0003-0012

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo

Tytuł artykułu

Ocena poprawności analitycznych rozwiązań przybliżonych problemów mechaniki

Autorzy Bąk, G. 
Treść / Zawartość http://pbc.biaman.pl/dlibra
Warianty tytułu
EN Estimation of correctness of the mechanics approximate solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawą wyznaczania przybliżonych rozwiązań problemów mechaniki jest zasada pracy wirtualnej. Jest ona zarazem uogólnioną formą ortogonalizacyjną. Oznacza to, że rozwiązanie przybliżone spełnia równania równowagi i naprężeniowe warunki brzegowe w sposób całkowy, łącznie w objętości ciała i na części jego brzegu, z wagą - przemieszczenia wirtualne. Stąd rozwiązanie przybliżone cechuje się globalną równowagą energetyczną. W pracy proponuje się pewną miarę oceny lokalnego niezrównoważenia energetycznego rozwiązania przybliżonego uzyskiwanego sposobem analitycznym. Miara ta umożliwia ocenę różnych rozwiązań przybliżonych danego problemu. Analizy ogólne przeprowadza się dla geometrycznie liniowych i fizycznie nieliniowych zagadnień dynamiki.
EN The ground of obtaining approximate solutions of the mechanics problems is the principle of wirtual work. It is as well an generalized orthogonalization form. It means the approximate solution of the given problem fulfills the equalibrium equations and the stress conditions in an integral manner in the volume of the body and on the part of its surface jointly, with the weight-wirtual displacements. For this reason the solution marks out the global energetic equalibrium. A measure of the locally energetic unequalibrium of the approximate solution obtaining by the analytical way is proposed in the work. This measure enables the estimation the different approxi-mate solutions of the given problem. Considerations are performed for the linear geometrycally and nonlinear physically problems of the dynamics.The concept of the estimation is also appropriate for statics problems. In the case of the theory of linear elasticity the wirtual displacements may be of the values of small displacements. Then the redistribution refers to the potential energy of the volume forces and the surface tractions.
Słowa kluczowe
PL mechanika konstrukcji   statyka budowli  
EN construction mechanics   structural analysis  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
Rocznik 1999
Tom Z. 19
Strony 21--39
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Bąk, G.
  • Politechnika Białostocka, Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0003-0012
Identyfikatory