Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0027-0008

Czasopismo

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

Tytuł artykułu

Method of describing a catastrophic failure of an element of an aircraft

Autorzy Tomaszek, H.  Żurek, J.  Ważny, M. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.org/w/tiki-index.php?page=Scientific+Problems+of+Machines+Operation+and+Maintenance
Warianty tytułu
PL Metoda opisu uszkodzenia katastroficznego elementu konstrukcji statku powietrznego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Failures resulting from fatigue processes are a dangerous type of aircraft damages. This article presents an attempt to determine the probability of the occurrence of catastrophic failures of aircraft elements as a result of fatigue processes including basic stages, i.e. the crack initiation and the crack growth after the initiation in subcritical states. The possibility to assess the probability of the occurrence of catastrophic failures in the function of the flying time is essential to develop control systems of a technical state of basic aircraft systems. In other words, it is essential for maintaining the required flight safely level. The probability of the catastrophic damage (failure) can be also considered as an element of the risk in the operation of aircraft.
PL Niebezpiecznym rodzajem uszkodzeń statku powietrznego są awarie konstrukcji na tle procesów zmęczeniowych. W artykule podjęto próbę określenia prawdopodobieństwa powstawania uszkodzeń katastroficznych elementów konstrukcji w wyniku działania procesów zmęczeniowych, uwzględniając podstawowe etapy, tj. inicjacji pęknięcia elementu konstrukcji i rozwoju pęknięcia po inicjacji w stanach podkrytycznych. Możliwość szacowania prawdopodobieństwa pojawiania się uszkodzeń katastroficznych w funkcji nalotu statku jest niezbędna dla opracowania systemów kontroli stanu technicznego podstawowych układów statku powietrznego dla zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa lotów. Prawdopodobieństwo uszkodzenia katastroficznego (awarii) może być również przyjęte jako element składowy pojęcia ryzyka w eksploatacji statków powietrznych.
Słowa kluczowe
PL inicjacja pęknięcia   zmęczenie   stan graniczny   pęknięcie zmęczeniowe   niezawodność   uszkodzenie katastroficzne   ryzyko  
EN crack initiation   fatigue   limit state   fatigue crack   reliability   catastrophic failure   risk  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
Rocznik 2010
Tom Vol. 45, nr 2
Strony 87--102
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Tomaszek, H.
autor Żurek, J.
autor Ważny, M.
  • Air Force Institute of Technology, Księcia Bolesława Street 6, 01-494 Warsaw, Poland, phone (22) 685-19-56.
Bibliografia
[1] Gerebach J.B., Kordoński Ch.B.: Modele niezawodnościowe obiektów technicznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.
[2] Kałmucki W.S.: Prognozirowanije resursow detali maszin i elementów konstukcji. Kiszinier, 1989.
[3] Smirnov N.N., Ickovicz A.A.: Obsłuzivanije i remont aviacjonnej techniki po sostojaniju. Transport 1980.
[4] Tomaszek H., Wróblewski M,; Podstawy oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego, Dom Wydawniczy - Bellona, Warszawa 2001.
[5]Tomaszek H., Żurek J., Jasztal M.: Prognozowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu lotów statków powietrznych. Warszawa 2008.
[6] Tomaszek H., Klimaszewski S., Zieja M.: Zarys probabilistycznej metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji z wykorzystaniem wzoru Parisa i funkcji gęstości czasu przekroczenia stanu granicznego. 35th International Scientific Congress on Powertrian i an and Transport Means - European KONES 2009, Zakopane 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0027-0008
Identyfikatory