Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0027-0003

Czasopismo

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

Tytuł artykułu

The space of a feature of a complex technical system

Autorzy Pająk, M. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.org/w/tiki-index.php?page=Scientific+Problems+of+Machines+Operation+and+Maintenance
Warianty tytułu
PL Przestrzeń cech złożonego systemu technicznego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN During the exploitation phase, the operating and service processes take place on one technical object. They can be performed at the same time or in sequence. Therefore, in an exploitation system, there is an exploitation conflict: The main reason for this is a dependence of operating and service activities and the limitation of access to the technical object. To solve the described problem, the operating and service processes have to be managed together. It means that exploitation processes should be executed according to a maintenance strategy, which defines a moment in time when operation processes should be finished and the object should be intended for service. This moment depends on the system state. Simultaneously, the system state is one of the main factors, which determinates a method of operation and service processes. Therefore, the system state is the most important variable in a process of maintenance control. It should be noticed that the system state is determined by values of the system cardinal features. In this paper, a feature's space of a complex exploitation system is defined. Additionally, different types of a feature's space are described. Next, the state of the system is formulated as a point of the defined space. Proposed interpretation is a base for a projection of the system state changes taking place during different exploitation process execution in the space of one common feature. Thanks to this implementation of a coherent mathematical method of the maintenance control process description will be possible.
PL W fazie eksploatacji system techniczny występuje zarówno w procesie użytkowania, jak i obsługi zachodzących równocześnie lub po sobie. Powstaje wówczas konflikt wobec zależności działań oraz ograniczoności dostępu do obiektu technicznego. W celu rozwiązania konfliktu eksploatacyjnego procesy użytkowe i procesy zapewnienia zdatności muszą być procesami łącznie organizowanymi. Oznacza to, że w celu prowadzenia eksploatacji obiektu technicznego w sposób racjonalny, koniecznym jest zastosowanie strategii eksploatacyjnej określającej chwilę zakończenia procesów użytkowania i przekazania systemu do obsługi. Chwila ta wyznaczana jest na podstawie stanu systemu. Jednocześnie stan systemu jest również jednym z podstawowych czynników wpływających na sposób przeprowadzania procesów użytkowania i obsługi. Stan systemu jest zatem podstawową zmienną w procesie sterowania eksploatacją. Stan systemu z kolei jest opisany wartościami cech kardynalnych systemu. W opracowaniu zdefiniowano pojęcie przestrzeni cech systemu oraz omówiono rodzaje takich przestrzeni, Następnie przedstawiono stan systemu jako punkt zdefiniowanej przestrzeni. Zaproponowana interpretacja stanu systemu stanowi podstawę do wyrażania zmian stanu systemu zachodzących w trakcie realizacji odmiennych procesów eksploatacyjnych w jednej wspólnej przestrzeni jego cech. Podejście takie umożliwia zastosowanie spójnego aparatu matematycznego do opisu procesu sterowania eksploatacją złożonych systemów technicznych.
Słowa kluczowe
PL sterowanie eksploatacją   złożony system techniczny   stan systemu  
EN maintenance control   complex technical system   state of system  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
Rocznik 2010
Tom Vol. 45, nr 2
Strony 31--40
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Pająk, M.
  • Radom University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Technology 26-600 Radom, ul. Krasickiego 54, Poland; phone: (48) 48 361 71 49, m.pajak@pr.radom.pl
Bibliografia
[1] Bojarski W.W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, Warsaw, WNT, 1984.
[2] Klir J., Vallach M., Cybernetic Modeling, New York 1967.
[3] Ursuł A., Priroda informacji, Moscow 1968.
[4] Lesiński S., Jakość i niezawodność. Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
[5] Żółtowski B., Ćwik Z., Leksykon diagnostyki technicznej, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
[6] Oziemski S., Efektywność eksploatacji maszyn. Podstawy techniczno-ekonomiczne, ITeE, Radom 1999,
[7] Dietrych J., System i konstrukcja, WNT, Warsaw 1985.
[8] Smalko Z., Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw 1998.
[9] Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warsaw 1984.
[10] Woropay M., Istotność a ograniczenie rozmyte, "Postępy Cybernetyki"', Ossolineum, Zeszyt 3/1984.
[11] Klawitera A., Nowak L., Odkrycie, abstrakcja, prawda, empiria, historia, idealizacja, PWN, Warsaw - Poznan 1979.
[12] Powierża L., Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych, ITeE, Radom - Płock 1997.
[13] Sawik T., Analiza i synteza wielowymiarowych układów sterowania, Wydawnictwo AGH, Cracow 1984.
[14] Woropay M., Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn, ITeE, Bydgoszcz - Radom 1996.
[15] Woropay M.: Muślewski Ł., Jakość w ujęciu systemowym, ITeE, Radom 2005.
[16] Ehrenfeucht A., Stande O., Algebra, PWN, Warsaw 1984.
[17] International Maritime Organization, "International Regulations for Avoiding Collisions at Sea", 1972.
[18] Recknagel H., Sprenger E., Honmann W., Schramek E., Poradnik - ogrzewanie, klimatyzacja, EWFE. Gdańsk 1994.
[19] PN-76/B-03421. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Wentylacja i klimatyzacja.
[20] PN-76/B-03420. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. Wentylacja i klimatyzacja.
[21] Krygiel K., Klinke T., Sewerynik J., Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, WsiP, Warsaw 2007.
[22] Gaziński B., Technika klimatyzacyjna dla praktyków, Systherm, Poznań 2005.
[23] Norma DIN 1946.
[24] Stoecker I., Kretzschmar H.J., Mollier H-S Diagram for Water and Steam, Springer, 2008,
[25] Kaku M_, Hiperprzestrzeń - wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, Warsaw 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0027-0003
Identyfikatory