Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0008-0062

Czasopismo

Archiwum Nauki o Materiałach

Tytuł artykułu

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną powłok niklu z molibdenem.

Autorzy Niedbała, J.  Popczyk, M.  Budniok, A.  Łągiewka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of thermal treatment on corrosion resistance of nickel with molybdenum coatings.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Elektrolityczne powłoki Ni-Mo i Ni-P-Mo otrzymano z elektrolitu cytrynianowego w zakresie gęstości prądu j=2.5-300 mAcm do -2. Dla określenia wpływu zmian składu fazowego na odporność korozyjną otrzymanych powłok przeprowadzono ich wyżarzanie w zakresie temperatur od 300 do 1000 stopni Celsjusza w atmosferze argonu. Elektrochemiczne badania korozyjne powłok przeprowadzono w 5 M roztworze KOH, stosując metody klasyczne (woltamperometria) i spektroskopowe (elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna). Na podstawie tych badań stwierdzono, że odporność korozyjna powłok Ni-Mo i Ni-P-Mo zależy od zawartości molibdenu w tych stopach. Stop Ni-Mo zawierający 30% molibdenu oraz stop Ni-P-Mo zawierający 2% molibdenu, wykazują największą odporność korozyjną. Obróbka cieplna otrzymanych stopów nie poprawia ich odporności korozyjnej. Ponadto stwierdzono, że odporność korozyjna stopów z forsorem jest większa od odporności korozyjnej stopów bez fosforu. Wykazano, że stop Ni-P-Mo zawierający 2% molibdenu jest najbardziej odporny na agresywne działanie środowiska alkalicznego. Wynika to z najmniejszej wartości prądu korozji, pojemności warstwy podwójnej i współczynnika elektrochemicznie czynnej wielkości powierzchni oraz największej wartości oporu polaryzacji i oporu przeniesienia ładunku elektrycznego.
EN Electrolytic Ni-Mo and Ni-P-Mo coatings were obtained from a citrate electrolyte in the current density range j=2.5-300 mA cm to the -2. To determine the influence of phase composition change on corrosion resistance of the obtained coatings their annealing in the temperature range from 300 to 1000 degrees centigrade in argon atmosphere was carried out. Electrochemical corrosion investigations of coatings were conducted in 5 M KOH, using classical (voltammetry) and spectroscopic (electrochemical impedance spectroscopy) methods. On the basis of these studies it was found that corrosion resistance of Ni-Mo and Ni-P-Mo coatings depends on the molybdenum contents. Ni-Mo alloy, which contains 30% of molybdenum and Ni-P-Mo alloy, which contains 2% of molybdenum, show the greatest corrosion resistance. Thermal treatment of the obtained alloys did not improve their corrosion resistance. Moreover, it was confimed that corrosion resistance of alloys with phosphorous is greater than corrosion resistance of alloys without phosphorous. It was shown that Ni-P-Mo alloy containing 2% of molybdenum is most resistible to the aggressive activity of an alkaline environment. This is due to the least value of the corrosion current, the double-layer capacitance and the factor of electrochemical active value surface and to the greatest value of polarization resistance and electric charge-transfer resistance.
Słowa kluczowe
PL obróbka cieplna   odporność korozyjna   powłoka niklu z molibdenem   powłoki elektrolityczne   metoda woltamperometryczna   metody spektroskopowe  
EN thermal treatment   heat treatment   corrosion resistance   nickel with molybdenum coatings   electrolytic coatings   voltammetry method   spectroscopic method  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Czasopismo Archiwum Nauki o Materiałach
Rocznik 2004
Tom T. 25, nr 3
Strony 211--225
Opis fizyczny
Twórcy
autor Niedbała, J.
autor Popczyk, M.
autor Budniok, A.
autor Łągiewka, E.
  • Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Bankowa 12, 40-007 Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0008-0062
Identyfikatory