Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0005-0026

Czasopismo

Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Badania degradacji powłok aluminiowych w środowisku nawęglającym.

Autorzy Podolski, P. 
Treść / Zawartość http://imat.polsl.pl/
Warianty tytułu
EN Aluminium coating resistance in the carbonizing atmospheres.
Konferencja V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obróbka powierzchniowa" '2002, Częstochowa Kule, 18-20 wrzesień 2002
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W badaniach wykorzystano cztery rodzaje wysokostopowych stali żaroodpornych H25N20S2.2H17 i H13JS. Grubość wytworzonych powłok aluminiowych malała ze wzrostem ilości pierwiastków stopowych zawartych w podłożu. W kolejnych cyklach nawęglania na żadnym z badanych podłoży nie stwierdzono występowania odwarstwienia, nieciągłości lub innych uszkodzeń powłoki. Świadczy to o dobrej "współpracy" powłoki aluminiowej z wysokostopowymi stalami żaroodpornymi eksploatowanymi w badanym środowisku. Wstępne wygrzewanie ustabilizowało strukturę zwiększając przy tym grubość poszczególnych powłok. Pozwoliło to prawdopodobnie na uzyskanie lepszych własności ochronnych, poprawiając skuteczność ochrony w wysokotemperaturowej atmosferze zawierającej nośniki węgla.
EN Four types of high-alloyed heat-resisting steels: H25N20S2, 2H17 and H13JS were used in the tests. Thickness of the aluminium coatings formed decreased with an increase in the amount of alloying elements present in the substrate. In the successive cycles of carbonizing on any of the substrates tested no exfoliation, discontinuity or other damages of a coating were found. It confirms a good "co-operation" of the aluminium coating with high-alloyed heat-resisting steels operating in the given medium. Pre-heating stabilized the structure and increased thickness of particular coatings. It, probably, enabled to obtain better protective properties, improving protection efficiency in the high temperature atmosphere containing carbon carriers.
Słowa kluczowe
PL powłoka aluminiowa   żaroodporność   korozja gazowa   agresywne środowisko   korozja   wysokostopowe stale żaroodporne   powłoka   nawęglanie   uszkodzenie   nieciągłość   własności ochronne  
EN aluminium coatings   heat resistance   gaseous corrosion   aggressive media   corrosion   heat-resisting steel   coating   carbonizing   damage   discontinuity   protective properties  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Inżynieria Materiałowa
Rocznik 2002
Tom R. XXIII, nr 5
Strony 421--425
Opis fizyczny
Twórcy
autor Podolski, P.
  • Politechnika Śląska, Katedra Technologii, Stopów Metali i Kompozytów
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0005-0026
Identyfikatory