Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0075

Czasopismo

Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Stale niskowęglowe z efektem TRIP.

Autorzy Pietrzyk, J.  Michta, G.  Osuch, W.  Kruk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Low carbon steels with TRIP effect.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wnioski wynikające z kilkuletnich badań stali niskowęglowych (zawierających 0,2% C, 1,5% Mn i 1,5% Si), wykazujących efekt TRIP. Przedstawiono i przeanalizowano technologię otrzymywania tych stali i uzyskane własności mechaniczne. Struktura badanych stali składa się z ferrytu, bainitu i austenitu resztkowego. Kluczową sprawą jest ilość i stabilność austenitu resztkowego. Przeanalizowano zatem wpływ różnych czynników na stabilność austenitu resztkowego pozostającego w strukturze po przemianie izotermicznej prowadzonej w zakresie temperatur 300/450 stopni Celsjusza. Badano przy wykorzystaniu metod magnetycznych, przebieg przemiany bainitycznej. Określono etapy przemiany oraz właściwości mechaniczne i strukturę uzyskaną na poszczególnych etapach (po określonym czasie przemiany). Najlepszy kompleks własności mechanicznych (określony jako iloczyn wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia równomiernego) uzyskano po przemianie przy temperaturze 380 stopni Celsjusza i po czasie 15 minut. Był to koniec I etapu przemiany bainitycznej.
EN The results of few years examination performed on a low-carbon steel (containing 0,2% C, 1,5/% Mn, and 1,5% Si) with TRIP effect are presented. The technology of this steel production and their mechanical properties is analysed and presented. Carefully designed control-rolling, control-cooling and isothermal bainite transformation allowed to obtain multiphase steel, containing ferrite, bainite and retained austenite susceptible to transformation - induced plasticity (TRIP effect). It is considered that the volume fraction of retained austenite and its stability to plastic deformation are the keys to obtain steel of higher formability. Influence of many factors on retained austenite stability, which retain in steel structure after isothermal transformation in the temperature range 300/450 degrees centigrade were presented. Magnetic methods were adopted for examination of bainite transformation kinetic in this steel. The stages of transformation, mechanical properties and structure after respective stage (after particular time of isothermal transformation) were determined. The best complex of mechanical properties (described as a multiplication result of Tensile Strength and Uniform Elongation) was obtained after 15 minutes of isothermal transformation at 380 degrees centigrade; it was at the end of first stage of transformation.
Słowa kluczowe
PL stal niskowęglowa   efekt TRIP   technologia otrzymywania stali   własności mechaniczne   struktura   struktura stali   przemiana izotermiczna  
EN low-carbon steel   TRIP effect   steel production   mechanical properties   structure   steel structure   isothermal transformation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Inżynieria Materiałowa
Rocznik 2002
Tom R. XXIII, nr 4
Strony 154--156
Opis fizyczny
Twórcy
autor Pietrzyk, J.
autor Michta, G.
autor Osuch, W.
autor Kruk, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0075
Identyfikatory