Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0014

Czasopismo

Archiwum Nauki o Materiałach

Tytuł artykułu

Parametry spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu.

Autorzy Pisarska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Spectroscopic parameters for Eu3+ ions in fluoroindate glasses.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, efektywne szerokości spektralne pasm emisyjnych delta nu eff, zmierzone i obliczone czasy życia tau, współczynniki rozgałęzienia luminescencji beta, współczynnik intensywności fluorescencji R, oraz wartości przekroju czynnego na emisję wymuszoną sigma em. Parametry spektroskopowe porównano z wartościami otrzymanymi dla szkieł fluorkowych i tlenkowych.
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, measured and calculated radiative lifetimes tau, branching ratios beta, fluorescence intensity ratio R and peak stimulated emission cross sections have been obtained and compared with similar results reported for fluoride and oxide glasses.
Słowa kluczowe
PL parametry spektroskopowe   europ   jony europu   właściwości spektroskopowe   szkła fluoroindowe   widma absorpcyjne   widma emisyjne  
EN spectroscopic parameters   europium   ions   spectroscopic properties   fluoroindate glasses   absorption spectra   emission spectra  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Czasopismo Archiwum Nauki o Materiałach
Rocznik 2001
Tom T. 22, nr 3
Strony 203--214
Opis fizyczny
Twórcy
autor Pisarska, J.
  • Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0014
Identyfikatory