Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0009

Czasopismo

Archiwum Nauki o Materiałach

Tytuł artykułu

Wpływ rozwiązania układu doprowadzającego polietylen do gniazda formy wtryskowej na jego termodynamiczne równanie stanu.

Autorzy Bociąga, E.  Samujło, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of constructional solution of the system running polyethylene to the injection mould cavity on the thermodynamic equation of state.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sposób doprowadzenia tworzywa do gniazda formującego formy wtryskowej i związane z doprowadzaniem wielopunktowym, powstawanie obszarów łączenia strumieni tworzywa ma wpływ na zmianę wielu właściwości, głównie mechanicznych i cieplnych, w tym na termodynamiczne równanie stanu tworzywa wypraski. W artykule przedstawiono charakterystyki p-upsilon-T oraz parametry termodynamicznego równania stanu Spencera i Gilmore'a określane w pięciu miejscach wzdłuż osi wyprasek wtryskowych (w postaci próbek do rozciągania) z polietylenu dużej gęstości, uzyskanych w dwóch rozwiązaniach układu przepływowego doprowadzającego tworzywo do gniazda formy wtryskowej z jednej strony i jednocześnie z dwóch przeciwległych stron gniazda formującego. Stwierdzono, że rozwiązanie konstrukcyjne układu doprowadzającego tworzywo do gniazda formy wtryskowej ma wpływ na wartość i przebieg zmian objętości właściwej tworzywa w badanym zakresie temperatury i ciśnienia, co znajduje również odzwierciedlenie w wartościach otrzymanych stałych pi iśr oraz omega Mśr termodynamicznego równania stanu. Wykazano również występowanie zróżnicowanej objętości właściwej tworzywa w poszczególnych obszarach wyprasek, otrzymywanych przy doprowadzaniu tworzywa zarówno z jednej strony, jak i z dwóch stron gniazda formującego.
EN The method of injection moulding cavity feeding and creation of weld lines, connected with multiple gates have on influence on the properties of moulded parts, mainly on the mechanical and thermal properties and also on the form of the thermodynamic equation of the state of the polymer. The p-upsilon-T characteristics and parameters of the Spencer and Gilmore equation of state, determined in five areas along the axis of high-density polyethylene tensile bars moulded at two different solution of cavity feeding - from one end or two opposite ends, were presented. It was found that the constructional solution of the runner system affects the values and the course of the polymer specific volume change in the used temperature and pressure range. It also influences the values of pi iśr and omega Mśr constants of the thermodynamic equation of state. Different values of the specific volume in particular areas of moulded parts, obtained both at one-end and two-end cavity feeding, were also stated.
Słowa kluczowe
PL układ doprowadzający polietylen   gniazdo formy wtryskowej   termodynamiczne równanie stanu   właściwości mechaniczne   właściwości cieplne   tworzywo wypraski   wypraska  
EN system running polyethylene   injection mould cavity   thermodynamic equation of state   mechanical properties   thermal properties   polimer  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Czasopismo Archiwum Nauki o Materiałach
Rocznik 2001
Tom T. 22, nr 2
Strony 129--143
Opis fizyczny
Twórcy
autor Bociąga, E.
autor Samujło, B.
  • Politechnika Częstochowska, Katedra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, ul. Armii Krajowej 19c, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0009
Identyfikatory