Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS3-0013-0024

Czasopismo

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Tytuł artykułu

Kształtowanie własności eksploatacyjnych innowacyjnych obiektów technicznych wspomagane badaniami eksperymentalnymi.

Autorzy Ruta, R.  Trzos, M. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.org/w/tiki-index.php?page=Scientific+Problems+of+Machines+Operation+and+Maintenance
Warianty tytułu
EN Determination of the operational properties of the innovative technical objects supported by experimental research.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problem planowania eksperymentów w różnych sytuacjach badawczych związanych z opracowaniem innowacyjnych obiektów technicznych o zadanych właściwościach. Metody badań eksperymentalnych stanowią niezbędne narzędzie znajdujące zastosowanie nie tylko w końcowej weryfikacji własności eksploatacyjnych obiektu, ale także na etapie wyznaczania pożądanych wartości parametrów konstrukcyjnych i technologicznych. Szczególną uwagę poświęcono planowaniu układów eksperymentów w zależności od celu badań. Przedstawiono algorytmy planowania i realizacji badań oraz wyboru metod planowania układu eksperymentu. Opracowane algorytmy pozwalają na właściwe zaplanowanie i poprawną realizację badań. Algorytmy zostały zweryfikowane i zastosowane do zaplanowania badań eksperymentalnych w procesach kształtowania i oceny właściwości eksploatacyjnych konkretnych obiektów. W artykule przedstawiono przykład zastosowania algorytmów w procesie opracowania oleju o zadanych właściwościach smarnych.
EN The article presents the issue of the planning experiments, which depends on research problem of developing of innovative technical objects characterized by requested properties. Experimental research methods are essential not only for the final verification of the object maintenance properties but also at the stages of the needed values of the constructional and technological parameters determination. The method of the experiments plan construction with special attention paid to the research objective is particularly discussed. The developed algorithms of planning and conductiong the experimental research that ensure correctness of the objects properties determination and verification are presented. The algorithms were verified and applied in processes of the actual objects' operational properties determination and verification. The article presents an example of the algorithms application in the process of the lubricant needed properties development.
Słowa kluczowe
PL własności eksploatacyjne   prototyp   weryfikacja właściwości   badania eksperymentalne   planowanie eksperymentów  
EN operational properties   prototype   properties verification   experimental research   experiment planning  
Wydawca Komitet Budowy Maszyn PAN
Czasopismo Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Rocznik 2006
Tom Vol. 41, nr 4
Strony 109--119
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Ruta, R.
autor Trzos, M.
  • Instytut Techniki Eksploatacji - PIB, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 364 39 03
Bibliografia
[l] Mazurkiewicz A., Ruta R., Trzos M.: Badanie prototypu, metodyka wspomagania procesu weryfikacji własności eksploatacyjnych. ITeE, Radom 2004.
[2] Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986.
[3] Dobosz M: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
[4] STATISTICA PL dla Windows. Tom IV. Statystyki Przemysłowe StatSoft Kraków 1997.
[5] Mańczak K.: Technika planowania eksperymentu. WNT. Warszawa 1976 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS3-0013-0024
Identyfikatory