Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0001-0049

Czasopismo

Archiwum Nauki o Materiałach

Tytuł artykułu

Wpływ stopnia utlenienia proszku na zmiany właściwości magnesów Nd-Fe-B.

Autorzy Kaszuwara, W.  Leonowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of powder oxidation degree on changes in Nd-Fe-B magnets properties.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wpływ stopnia utlenienia proszku Nd-Fe-B (parametr ten zmieniano poprzez eksponowanie proszku na powietrzu) na właściwości wykonanych z niego magnesów. Badano również szybkość korozji atmosferycznej oraz dokonujące się w jej wyniku zmiany właściwości magnetycznych w funkcji zawartości tlenu. Badania przeprowadzono w warunkach korozji katastrofalnej. Jest to proces występujący w magnesach Nd-Fe-B, który charakteryzuje się znacznie większą od normalnej szybkością korozji. Utlenienie proszku Nd-Fe-B przez przetrzymywanie go na powietrzu w czasie 3-4 dni nieznacznie zmniejsza początkowe właściwości wykonanych z niego magnesów oraz powoduje zmniejszenie szybkości korozji (mierzonej poprzez ubytki masy). Prowadzi jednak do jego całkowitej destrukcji (pulweryzacji) w czasie tym krótszym, im większa jest zawartość tlenu. Obecność dużej ilości tlenu przyczynia się do niestabilności struktury magnesu i jego właściwości. Koercja i remanencja w ciągu kilku pierwszych tygodni eksploatacji magnesu zmniejszają się do znacznie niższego poziomu. Wykazano, że utlenienie proszku nie wpływa znacznie na właściwości magnesu mierzone bezpośrednio po procesie technologicznym. Dopiero w warunkach korozji katastrofalnej magnesu podwyższona zawartość tlenu powoduje szybką degradację materiału.
EN The effect of oxygen content (varied by exposition of powder to air) on the magnetic properties of Nd-Fe-B magnets are presented. The atmospheric corrosion rate and the change of magnetic properties versus time for different oxygen content was monitored. The investigations were carried out in conditions of a "catastrophic corrosion", characterized by an abnormally high rate of this process. It has been found that the exposition of powder to air for 3-4 days slighly deteriotates the magnetic properties of magnets and reduces the rate of corrosion (measured by mass reduction). However it also leads to a complete destruction of magnets which occur faster for higher oxygen contents. High oxygen content leads to instability of the magnetic properties and structure of the material. The coercivity and remanence decrease within a few weeks to a much lower level. It has been shown that powder oxidation does not substantially effect the magnetic properties measured immediately after the processing. However, after an elapse of time under the conditions of the "catastrophic corrosion", the elevated oxygen content results in a rapid destruction of magnets.
Słowa kluczowe
PL magnes   utlenienie   korozja  
EN magnet   oxidation   corrosion  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Czasopismo Archiwum Nauki o Materiałach
Rocznik 1998
Tom t. 19, nr 1
Strony 43--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor Kaszuwara, W.
autor Leonowicz, M.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0001-0049
Identyfikatory