Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0001-0047

Czasopismo

Archiwum Nauki o Materiałach

Tytuł artykułu

Electrolytic composite Ni-P-NiO and Ni-P-Ni(OH)2 layers for the hydrogen electroevolution.

Autorzy Popczyk, M.  Gierlotka, D.  Budniok, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Elektrolityczne warstwy kompozytowe Ni-P-NiO i Ni-P-Ni(OH)2 na potrzeby wydzielania wodoru.
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Electrodeposited composite Ni-P-NiO and Ni-P-Ni(OH)2 layers were obtained in galvanostatic conditions at 298 K from the nickel plating bath containing nickel oxide in one case and nickel nitrate in the other. For comparison the Ni-P composite layers were also obtained and investigated in the same manner. X-Ray diffraction method was used to determine phase composition of the layers and the atomic absorption spectrometry was applied to specify their chemical composition. The behaviour of this obtained layers was investigated in the process of hydrogen evolution from alkaline environment. Tafel equation parameters and exchange currents were calculated form the measured polarization curves. The results obtained were used to estimate the ability of a given electrode material to facilitate hydrogen evolution in alkaline environment. It was found that the activating of nickel by incorporation of Ni(OH)2 improved the rate of hydrogen evolution in an alkaline environment.
PL Elektrolityczne warstwy kompozytowe Ni-P-NiO i Ni-P-Ni(OH)2 otrzymano w warunkach galwanostatycznycyh, w temperaturze 298 K, z elektrolitu do niklowania zawierającego w jednym przypadku tlenek niklu, a w drugim - azotan niklu. Dla celów porównawczych otrzymano również warstwy Ni-P, które poddano identycznym badaniom, jak pozostałe. Analizę składu fazowego otrzymanych warstw przeprowadzono na dyfraktometrze firmy PHILIPS. Analizę składu chemicznego przeprowadzono metodą atomowej absorpcji za pomocą spektrofotometru atomowej absorpcji. Otrzymane warstwy poddano elektrochemicznej charakterystyce w procesie elektrowydzielania wodoru w środowisku alkalicznym. Na podstawie otrzymanych krzywych polaryzacji obliczono parametry równania Tafela oraz wartości prądu wymiany. Uzyskane wyniki posłużyły jako kryterium oceny zdolności danego materiału elektrodowego do wydzielania wodoru w środowisku alkalicznym. Stwierdzono, że aktywowanie niklu za pomocą Ni(OH)2 zwiększa szybkość wydzielania wodoru w środowisku alkalicznym.
Słowa kluczowe
PL warstwa elektrolityczna   warstwa kompozytowa   wodór  
EN electrolytic layer   composite layer   hydrogen  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Czasopismo Archiwum Nauki o Materiałach
Rocznik 1998
Tom t. 19, nr 1
Strony 9--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor Popczyk, M.
autor Gierlotka, D.
autor Budniok, A.
  • University of Silesia [Uniwersytet Śląski]
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0001-0047
Identyfikatory