Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3625-4041

Czasopismo

Ceramika Budowlana

Tytuł artykułu

Technika konstrukcji średniowiecznych murów ceglanych na ziemiach polskich

Autorzy Feduszka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Historycy techniki i historycy architektury, a także archeolodzy opierają swoje spostrzeżenia na temat techniki murarskiej w średniowieczu zasadniczo na luźnym zbiorze wiadomości opartych na obserwacji powierzchni murów. Średniowieczny mur ceglany wykonywano ze zwykłej cegły, przede wszystkim zendrówki i cegły glazurowanej. Ta ostatnia była jednak droższa, ze względu na skomplikowaną produkcję. W XIV i XV wieku m.in. w Małopolsce wraz z rozpowszechnieniem się wątku gotyckiego w układzie cegieł, zaczęto stosować pełnoceglane przekładki w miąższu muru, który nie był już wypełniony, jak wcześniej zaprawą i gruzem, ale pełną cegłą. Jako materiału wiążącego używano zaprawy wapiennej, niekiedy odpowiednio spreparowanej gliny. Wapno na zaprawę wypalano w piecach, często w tych samych, w których wypalano i cegłę. Wapienniki w średniowieczu, w przeciwieństwie do innych epok, znajdowały się na placu budowy, lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
EN Historians of art and architectural historians, and archeologists base their findings on the masonry techniques in the Middle Ages essentially a loose set of messages based on the observation of the surface of the walls. Medieval brick wall bricks were made from ordinary, mainly zendrówki glazed and brick. The latter, however, was more expensive, due to the complicated production. In the fourteenth and fifteenth century, including in Małopolska the rise of the Gothic thread in the system of bricks, began to use spacers in the flesh pełnoceglane wall that was not already completed, as previously mortar and rubble, but full of bricks. As the binding material used lime mortar, sometimes appropriately crafted clay. Lime for mortar fired in kilns, often in the same, which fired and brick. Lime in the Middle Ages, in contrast to other eras, were on site, or in its immediate vicinity.
Słowa kluczowe
PL architektura średniowiecza   cegła glazurowana   cegła zabytkowa   zendrówka  
EN glazed brick   mediaeval architecture   old brick  
Wydawca Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
Czasopismo Ceramika Budowlana
Rocznik 2011
Tom nr 3
Strony 27--28
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.,
Twórcy
autor Feduszka, J.
Bibliografia
A. Wyrobisz, Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV iXV w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 [IHKM PAN Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu t. 3];
A. Kąsinowski, Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 [IHKM PAN Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu t. 10];
M. Arszyński, Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i pierwszej połowie XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 [IHKM PAN Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu t. 9]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3625-4041
Identyfikatory