Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3624-3940

Czasopismo

Ceramika Budowlana

Tytuł artykułu

Efektywnie zastosowanie popiołów lotnych do produkcji ceramiki budowlanej

Autorzy Wons, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Popiół lotny wychwytywany jest w elektrociepłowniach ze strumienia gazów przez trzy a czasami cztery strefy elektrofiltrów. Popioły z poszczególnych stref wykazują duże zróżnicowanie fizykochemiczne. Stwierdzono, że popiół wychwytywany w strefie pierwszej (najbliżej kotła) można zastosować jako surowiec do wyrobu ceramiki budowlanej o czerepie porowatym. Natomiast popioły z pozostałych stref, zwłaszcza z trzeciej strefy są potencjalnie dobrymi surowcami do produkcji ceramiki budowlanej o czerepie spieczonym.
EN Fly ashes are catch at power plants from gases stream by three and sometimes four zones electro-static precipitator. The ashes from different zones exhibit large variations physicochemical. It turns out that the ashes of the first zone can be used as raw material for porous product of ceramics building. While the ashes of the other zones, especially from the third zone are potentially good raw materials for the production of solid product of ceramics building.
Słowa kluczowe
PL ceramika budowlana   popiół ze spalania węgla   popioły lotne z węgla kamiennego   spiekanie popiołu  
EN ash sintering   ceramics building   fly ashes   hard coal fly ashes  
Wydawca Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
Czasopismo Ceramika Budowlana
Rocznik 2011
Tom nr 3
Strony 4--9
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.,Wykr., tab., rys.,
Twórcy
autor Wons, W.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Bibliografia
1. Wons W., Współczesne popioły lotne - ich przydatność dla przemysłu ceramiki budowlanej. Ceramika Budowlana 1/2011
2. Kałwa M,, Ropska H.: Odpady energetyczne potencjalną bazą surowcową dla przemysłu ceramicznego. Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Ceramika Vol. 35. Wrocław 1986
3. Sposób wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej z popiołów lotnych. Patent 98512
4. Kałwa M., Ropska H.: Wykorzystanie odpadów przemysłowych w produkcji ceramiki budowlanej. Ceramika Budowlana 11-12/1978
5. Małolepszy J., Tkaczewska E., Wpływ frakcji ziarnowej popiołów lotnych na ich właściwości pucolanowe. Polski Biuletyn Ceramiczny/Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Ceramika vol 91/2
6. Małolepszy J., Wons W., Wpływ właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych z węgla kamiennego na spiekalność wyrobów ceramiki budowlanej. Matbud 2007, Wyd. Politechnika Krakowska.
7. Instrukcja w sprawie zakresu i metodyki badań dla określenia przydatności złóż surowców ilastych i piasków dla potrzeb przemysłu ceramiki budowlanej. Instrukcja branżowa Ministerstwa Budownictwa i PMB; Warszawa 1969.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3624-3940
Identyfikatory