Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3590-3850

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Porównanie właściwości estrów otrzymanych z niskocząsteczkowych alkoholi oraz oleju rzepakowego

Autorzy Skrzyńska, E.  Wilk, A. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Esters of light alcohols and rapeseed oil - comparison of the properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki doświadczalne z syntezy estrów metylowych, etylowych, propylowych oraz butylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Zanalizowano skład chemiczny otrzymanych paliw oraz przeprowadzono wiele badań, określających ich podstawowe właściwości reologiczne i fizykochemiczne. Wyniki odniesiono do wymogów stawianych biopaliwom estrowym oraz porównano je z parametrami tradycyjnego mineralnego oleju napędowego.
EN The paper show the experimental results of the methyl, ethyl, propyl and butyl rapeseed oil fatty acid esters. Chemical composition of obtained fuels was analyzed. Also, a number of tests were done in order to determine most basic, rheological and physicochemical properties of the fuels. The results were compared with the Standard Specification for biodiesel fuel, and with properties of traditional, mineral oil based fuel.
Słowa kluczowe
PL biodiesel   estry alkoholi C1-C4   estry oleju rzepakowego  
EN biodiesel   esters of C1-C4 alcohols   rapeseed oil esters  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2011
Tom R. 108, z. 2-Ch
Strony 253--267
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.,Tab., wz.,
Twórcy
autor Skrzyńska, E.
autor Wilk, A.
  • Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Biomasa i biopaliwa (www.peakoil.pl/p/biopaliwa).
[2] Szwacka M., Wiek XXI epoką energetyki zasobów odnawialnych (www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/pokaz/11.html).
[3] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r., M.P. 2007, nr 49, poz. 569.
[4] Biernat K., Nowe technologie wytwarzania biokomponentów i biopaliw pierwszej i drugiej generacji, Międzynarodowa Konferencja „Jakość paliw w Polsce i Unii Europejskiej”, Warszawa, 5–6 września 2007.
[5] Frąc M., Jezierska-Tys S., Tys J., Algi – energia jutra (biomasa, biodiesel), Acta Agrophysica, N r 13(3), 2009, 627.
[6] Solazyme Inc., (www.solazyme.com/content/technology).
[7] Zakrzewski T., Zwiększenie udziału biopaliw transportowych w rynku, Raport KIB 2007 (www.kib.pl).
[8] Żmudzińska-Żurek B., Kożuch B., Rakoczy J., Badanie reakcji transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego bioetanolem, Nafta-Gaz, Nr 4, 2009, 338.
[9] Szałajko U., Fiszer S., Oleje roślinne jako substytuty surowców naftowych do produkcji paliw silnikowych, Przemysł Chemiczny, T. 79, nr 8, 2000, 261.
[10] Knothe G., Van Gerpen J., Krahl J., The biodiesel handbook, AOCS Press, 2005.
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentow oraz metod badań jakości biokomponentow, Dz.U., N r 216, poz. 1845.
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych, Dz.U., N r 18, poz. 98.
[13] Furniss B.S., Hannaford A.J., Smith P.W.G., Tatchell A.R., Vogel’s textbook of practical organic chemistry. Fifth edition, Longman Group UK Limited, 1989, 401.
[14] PN-EN ISO 5508:1996 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
[15] PN-EN ISO 3838:2000 Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej.
[16] PN-EN ISO 3675:2004 Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe – laboratoryjne oznaczanie gęstości – metoda z areometrem.
[17] PN-EN ISO 3104:2005 Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
[18] PN-55/C-04016 probówkowa, Temperatura krzepnięcia metodą probówkową.
[19] PN/C-97055 Produkty węglopochodne – destylacja normalna.
[20] PN-85/C-04066 Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec wskaźników.
[21] PN-83/C-04043 Przetwory naftowe – oznaczanie liczby zmydlenia.
[22] PN-82/C-04068 Przetwory naftowe – oznaczanie liczby jodowej.
[23] European Farmakopea 5.0., praca zbiorowa pod redakcją Kristensen H.G., 2003, (http://lib.njutcm.edu.cn/yaodian/ep/EP5.0/index.html).
[24] Matyschok H., Odnawialne oparte na olejach roślinnych alternatywne paliwa dla silników wysokoprężnych, Chemik, Nr 3, 2001, 59.
[25] Demirbas A., Biodiesel. A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines, Springer 2008.
[26] PN ISO 3016 Temperatura płynięcia.
[27] Jakóbiec J., Ambrozik A., Wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego, Inżynieria Rolnicza Nr 9, 2008, 107.
[28] PN EN 14111:2004 Oznaczanie liczby jodowej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3590-3850
Identyfikatory