Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3355-3003

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Architektura

Tytuł artykułu

Środowiskowe oczekiwania dotyczące budynków

Autorzy Paprzyca, K. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=829
Warianty tytułu
EN Environmental assessment of buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Większość priorytetów stawianych przez Unię Europejską związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy jakości życia i nowych materiałów budowlanych. Istotne znaczenie w tych priorytetach odgrywa środowisko zurbanizowane z warunkami, jakie niesie dla mieszkańców. Coraz większa uwaga kosztów utrzymania budynku rozpatrywana jest w kontekście cyklu życia budynku. Zasadnicza jest rola architekta, który już na etapie fazy projektowej budynku powinien przeanalizować obszary zagadnień związanych z kosztami i korzyściami a dotyczących między innymi cyklu życia budynku w sensie technicznym jak i ekonomicznym. Zagadnienia cyklu życia budynku powiązane są w znacznej mierze z aspektami funkcjonalnymi, estetycznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Brak ich uwzględnienia znacznie wpływa na wzrost kosztów: obniża standard środowiska zurbanizowanego, stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, wpływa nie tylko na cenę produktu, jakim jest inwestycja budowlana, ale również na koszty użytkowania inwestycji. Zyski, zalety i straty i brzydota projektu będą funkcjonowały dla właściciela jak i użytkowników obiektu oraz dla środowiska przez lata.
EN Life quality and new technologies of building industry are main priorities for UE which connected with housing. Comfortable conditions for inhabitants of urban environment have essential meaning in these priorities. Increasing amount of attention is paid to operating costs in the context of the cycle of building life. A part of the architect is crucial for successful results then already on design level should be analysed domain of dependence between costs and profits in context of building life in technical as well as economical aspects. The cycle of building life and its problems are strictly connected with functional, aesthetic, ecological, economical and environmental aspects. Lack of these connections influences considerably the increase of costs as well as lowers the standards of urban surrounding what can make serious menance for health and human life. Moreover, it increases not only the price of the product but also badly influences the costs of investment utilization. Problems of profits and losses in context of advantages and attractiveness or ugliness of projects will be impacting on building owners and users and environment for years.
Słowa kluczowe
PL jakość życia   zarządzanie budynkiem  
EN life quality   management of the building  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Architektura
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 6-A/2
Strony 45--50
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.,Rys., wykr.,
Twórcy
autor Paprzyca, K.
  • Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Waszawa 2007.
[2] Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Ekonomia XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
[3] Kucharska-Stasiak E., Zarządzani nieruchomościami, Instytut Nieruchomości VALOR, Łódź.
[4] Niezabitowska E., Masły D., Ocena jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego.
[5] Baranowski A., Cykl życiowy zespołu mieszkaniowego, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment 2/2004, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3355-3003
Identyfikatory