Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3332-2941

Czasopismo

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Tytuł artykułu

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 11. Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz. 5. Przykłady obliczeń konstrukcji przepustów

Autorzy Wysokowski, A.  Howis, J.  Dąbska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z niniejszego cyklu, istnieje wiele metod obliczeniowych konstrukcji przepustów zarówno sztywnych, jak i podatnych. Duża liczba obecnie wykonywanych przepustów to konstrukcje podatne, współpracujące z gruntem. Z uwagi na fakt, że konstrukcje tego typu zostały wprowadzone do praktyki inżynierskiej dopiero w ostatnich latach, metody obliczeniowe tych konstrukcji są w dalszym stopniu udoskonalane. Wiążę się to również z rozwojem metod numerycznych.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura komunikacyjna   metody obliczeniowe   przepusty  
EN communication infrastructure   computational methods   culverts  
Wydawca Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 88--94
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., il.
Twórcy
autor Wysokowski, A.
autor Howis, J.
autor Dąbska, D.
  • Zakład Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2001.
[2] Bęben D., Mańko Z.: Problemy projektowe i wykonawcze związane z gruntowo-stalowymi obiektami mostowymi. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2009, nr 1.
[3] Gierszewska M.: Metoda elementu skończonego – wprowadzenie. Materiały dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2005.
[4] Janusz L., Madaj A.: Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo. WKiŁ. Wrocław 2007.
[5] Kunecki B.: Zachowanie się ortotropowych powłok walcowych w ośrodku gruntowym pod statycznym i dynamicznym obciążeniem zewnętrznym. Rozprawa doktorska, Instytut Budownictwa Politechnika Wrocławska. Raport serii PRE nr 14/2006. Wrocław 2006.
[6] Machelski C.: Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2008.
[7] Madryas C., Wysocki L., Wysokowski A.: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe rur kamionkowych. Raport Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, czerwiec 2007.
[8] Madryas C., Kolonko A., Szot A., Wysocki L.: Mikrotunelowanie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.
[9] Rakowski G.: Metoda elementów skończonych. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006.
[10] Rowińska W., Wysokowski A., Pryga A.: Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych. GDDKiA – IBDiM. Żmigród 2004.
[11] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2000.
[12] Sawicki W.: Wyznaczenie sił wewnętrznych w stalowej konstrukcji podatnej nowoczesnego przepustu z blach falistych. Praca magisterska w specjalności drogowo-mostowej wykonana pod kierunkiem prof. UZ Adama Wysokowskiego. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2006.
[13] Vaslestad J.: Soil structure interaction of buried culverts. Rozprawa doktorska, Institutt for Geoteknikk, NTNU. Trondheim 1990.
[14] Wysokowski A., Howis J.: Obliczenia numeryczne rury CC-GRP z uwzględnieniem współpracy z gruntem. Raport nr Infra-Kom Pr/02308/W. Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. Żmigród, listopad 2008.
[15] Wysokowski A., Howis J.: Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 1. Artykuł wprowadzający. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2008, nr 2 (17), s. 52–56; cz. 2. Aspekty prawne projektowania, budowy i utrzymania przepustów, nr 3 (18), s. 68–73; cz. 3. Przepusty tradycyjne, nr 4 (19), s. 54–59; cz. 4. Przepusty nowoczesne, nr 5 (21), s. 84–88; cz. 5. Przepusty jako przejścia dla zwierząt, 2009, nr 1 (22), s. 70–75; cz. 6. Materiały do budowy przepustów – cz. I, nr 3 (24), s. 99–104; cz. II, nr 5 (26), s. 36–43; cz. 7. Metody obliczeń konstrukcji przepustów - cz. I. Ogólne zasady obliczeń, 2010, nr 2 (29), s. 88–95; cz. II Tradycyjne metody obliczeń, 2010 nr 3 (30), s. 96–103; cz. III Nowe metody obliczeń, 2010, nr 5 (32), s. 72–81, cz. IV Obliczenia przepustów Metodą Elementów Skończonych – MES, 2011, nr 3 (36), s. 54–57.
[16] Wysokowski A., Kubiak Z., Howis J.: Przepusty tradycyjne. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2008, nr 4 (19), s. 54–59.
[17] Wysokowski A., Howis J, Dąbska D., Pabich M.: Wykonanie obliczeń teoretycznych rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju kołowym Ø 2200 mm do zastosowań w konstrukcji przepustów drogowych, Raport nr Infra-Kom R/06811/W. Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. Żmigród, marzec 2011.
[18] Zagrajek T., Krzesiński G., Marek P.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Ćwiczenia z wykorzystaniem ANSYS. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
[19] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
[20] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogólne.
[21] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
[22] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[23] PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
[24] Katalogi branżowe firmy Keramo-Steinzeug N.V.
[25] Katalog konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej firmy Hobas. Raport nr R/01708/W. Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. Żmigród, czerwiec 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3332-2941
Identyfikatory