Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3332-2907

Czasopismo

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Tytuł artykułu

Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 1

Autorzy Furtak, K.  Gaszyński, J.  Pabian, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pod pojęciem osuwiska rozumiemy niekontrolowany ruch mas ziemnych przemieszczających się w niżej położone obszary terenu, zwanego terenem osuwiskowym. Podane sformułowanie jest określeniem podstawowej cechy osuwiska. Zjawisko to jest procesem złożonym zarówno co do przyczyn jego powstawania, jak i zaistniałych problemów. Te mają różnorodne aspekty, w tym m.in. środowiskowe (przyrodnicze) techniczne, ekonomiczne, społeczne. Stąd wynika szeroki zakres koniecznych do rozwiązania problemów związanych z osuwiskami. W tej części artykułu skupimy się na wyjaśnieniu przyczyn powstawania i rodzajach osuwisk, w drugiej części artykułu, który ukaże się w następnym numerze "Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego", omówione zostaną metody stabilizacji i zabezpieczania terenów osuwiskowych.
Słowa kluczowe
PL geotechnika   osuwisko   przyczyny powstawania   rodzaje osuwisk  
EN cause   geotechnics   landslide   types of landslides  
Wydawca Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 68--70
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Furtak, K.
  • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska
autor Gaszyński, J.
autor Pabian, Z.
Bibliografia
[1] Dembicki E. et al.: Fundamentowanie. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1987.
[2] Furtak K., Sala A.: Stabilizacja osuwisk komunikacyjnych metodami konstrukcyjnymi. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2005, nr 3, s. 12–22.
[3] Gaszyńska-Freiwald G.: The Influence of Clay-Slates Texture of the Carpathian Flysch on the Parameters of Deformation. Soil Parameters from in Situ and Laboratory Tests. Monograph. Poznań 2010.
[4] Gaszyński J., Posłajko M.: Stabilization of the Landslides Along the National Roads. In: Proc. of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Mile Press P. Aleksandria 2009.
[5] Grzywacz W.: Informacja o skali zagrożenia osuwiskami dróg krajowych na terenie Małopolski. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie” 2009, nr 88.
[6] Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1999.
[7] Kania M.: Analiza warunków stateczności budowli w sąsiedztwie zbocza przy różnych efektywnych głębokościach posadowienia. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2007, nr 3.
[8] Kessler A., Trzpis B.: Wykorzystanie systemów geokomórkowych w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń osuwisk. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie” 2009, nr 88.
[9] Kołodziejczyk S.: Stabilizacja skarp i nasypów drogowych”. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2008, nr 2.
[10] Kowalski W.C.: Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1988.
[11] Mrozik M., Sierant J.: Zalety gwoździowania skarp w połączeniu z oblicowaniem elastycznym, na przykładzie dużych inwestycji drogowych – obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi S7 oraz obwodnicy Grodźca Śląskiego w ciągu drogi S1. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie” 2009, nr 88.
[12] Pisarczyk S.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
[13] Sierant J.: Wielkie możliwości małych pali. „Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele” 2008, nr 4.
[14] Sołtysik R.: Zabezpieczanie skarp i korpusów drogowych w rejonach osuwiskowych przy pomocy palisad z pali DFF kotwionych mikropalami TITAN. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie” 2009, nr 88.
[15] Trojnar K.: Jak eliminować osuwiska drogowe? – cz. 1. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2009, nr 5 (26), s. 66–68; Jak eliminować osuwiska drogowe? – cz. 2. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2009, nr 6 (27), s. 66–69.
[16] Wójcik A., Mrozek T.: Osuwisko i jego elementy jako zagrożenia dla infrastruktury komunikacyjnej czyli coś, o czym wszyscy wiemy. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie” 2009, nr 88.
[17] Żak M.: Podtrzymując świat. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2010, nr 1 (28), s. 62–65.
[18] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDKiA. Warszawa 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3332-2907
Identyfikatory