Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2885

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Wyznaczanie powierzchni właściwej materiałów ziarnistych w aspekcie stosowania jej wielkości w wybranych procesach technologicznych

Autorzy Radomski, P.  Jarosiński, A. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Determination of specific surface area of the granular materials in aspect of its use in selected technological processes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano porównania wybranych metod wyznaczania powierzchni właściwej materiału ziarnistego. Zwrócono uwagę na zasady oznaczania powierzchni właściwej ze składu ziarnowego. Ustosunkowano się do wyboru metod określania powierzchni właściwej materiałów ziarnistych.
EN Selected methods of specific surface area determination of the granular material were compared in this paper. Specific surface area was examined for different material granulations. The methods of specific surface area determination were analyzed and discussed for different grain size materials.
Słowa kluczowe
PL porowatość   powierzchnia właściwa  
EN porosity   surface area  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ch
Strony 267--276
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.,Wz., tab.,
Twórcy
autor Radomski, P.
autor Jarosiński, A.
  • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Synowiec J., Projektowanie Technologiczne dla inżynierów chemików, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1974.
[2] Kordek J., Gawęda T., Kępy W., Powierzchnia właściwa proszków, porównywanie wyników policzonych i zmierzonych metodami przepływowymi i adsorpcyjnymi, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 3, Kraków 2006, 147-154.
[3] Bolewski A., Żabiński W., Metody badań minerałów i skał, Wyd. Geolog. Warszawa 1979.
[4] Allen T., Particle Size Measurement, Chapman and Hall, London 1997.
[5] Kordek J., Niedoba T., Oznaczanie składu ziarnowego proszków-porównanie wyników otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 3/1, Kraków 2006, 155-163.
[6] Kordek J., Niećwieja A., Wpływ czynników regulacyjnych na wyniki analiz granulometrycznych wykonywanych laserowym miernikiem cząstek, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 13, CPPGSMiE PAN, Kraków 1997, 261-274.
[7] Coulter Multisizer II, Reference Manual Coulter, 1999.
[8] Kamiński S., Kamińska D., Pomiar granulacji surowców w mineralurgii przy użyciu nowoczesnych elektronicznych urządzeń pomiarowych, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 4, Kraków 2009, 135-140.
[9] Kurdowski W., Poradnik technologa przemysłu cementowego, Warszawa 1981.
[10] Saramak D., Tumidajski T., Rola i sens aproksymacji krzywych składu ziarnowego surowców mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 3/1, Kraków 2006, 301-313.
[11] Peszko B., Niedoba T., Wpływ kształtu ziaren na łączny rozkład ich wielkości wyznaczony metodą licznika Coultera, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 4, Kraków 2009, 277-285.
[12] Drzymała J., Podstawy mineralurgii, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
[13] Peszko B., Kordek J., Niedoba T., Krawczykowska A., The analysis of shape coeffcients for selected raw materials, Journal of Applied Sciences, 7, 2007, 2084-2087.
[14] Hayakawa O., Nakahira K., Natio M., Tsubaki J., Experimental analysis of sample preparation conditions for particle size measurement, Powder Technology 100, 1998, 61-68.
[15] Natio M., Hayakawa O., Nakahira K., Mori H., Tsubaki J., Effect on particie shape on the particie size distribution measured with commercial equipment, Powder Technology 100, 1998, 52-60.
[16] Niedoba T., Tumidajski T., Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 266,Gliwice 2005, 125-138.
[17] Jarosiński A., Correlation between specifc surface area of anhydrite obtained from phosphogypsum and mechanical properties of anhydrite cement, Fiz. Prob. Minera- Prob. Mineralurgii, 28, 1994, 153-158.
[18] Rymon-Lipiński T., Zborowski J., Fizykochemiczne metody badań w ceramice, skrypt uczelniany nr 606, AGH, Kraków 1978.
[19] Szymańska-Czaja M., Porównanie metod pomiaru powierzchni właściwej materiałów drobno uziarnionych ze względu na zastosowanie tej wielkości w niektórych procesach technologicznych, Gospodarka surowcami mineralnymi, tom 13, CPPGSMiE PAN, Kraków 1997, 197-204.
[20] Czeremieskoj P.G., Metody issliedowania porostosti twierdych tiel, Energoatomizdat, Moskwa 1985.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2885
Identyfikatory