PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wrocławski Rower Miejski - krokiem w dobrą stronę...

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Wrocławski Rower Miejski - step in the right direction...
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Z początkiem czerwca we Wrocławiu rozpoczęły swoją działalność wypożyczalnie Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy pomysł ten jest dobrą alternatywą względem samochodu? Szczególny nacisk położony został na politykę transportową i działania podjęte przez magistrat mające na celu spopularyzowanie rowerowej formy komunikacji. Scharakteryzowane zostały trwające oraz najbliższe inwestycję miasta poczynione w celu uatrakcyjnienia tego sposobu podróżowania. Artykuł przedstawia formy nadawania priorytetu dla rowerzystów względem innych użytkowników systemu komunikacyjnego miasta. W części końcowej opisane zostało użytkowanie systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego w pierwszych miesiącach jego istnienia.
EN
From the beginning of the June the first Wrocławski Rower Miejski Stations came into operation. For the purpose of this article is to give an answer if this idea is a good alternative for a car. A special emphasis was put on the transport policy and actions taken towards popularizing a bicycle form of transport. There were characterized ongoing and the nearest investments of the city taken in order to make this way of traveling more attractive. The article presents forms of giving priority for cyclists in relation to other users of transport system. In the final part of the article use of the Wroclawski Rower Miejski was described in first months of its existence.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
40--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.,
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Uchwale NR XII/396/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 roku w sprawie polityki transportowej Wrocławia.
 • [2] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, jako Załącznik nr l do uchwały Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r.
 • [3] Koncepcja Podstawowej Sieci Tras Rowerowych We Wrocławiu – Układ Docelowy, jako Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r.
 • [4] Standardy Projektowe i Wykonawcze Dla Systemu Rowerowego Miasta Wrocławia, jako Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r.
 • [5] Polityka rowerowa Wrocławia Raport Daniel Chojnacki Cezary Grochowski Radosław Lesisz Jakub Maciejczyk Wrocław 2006
 • [6] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • [7] Zarządzanie Nr 10299/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Rady ds. rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu
 • [8] Uchwała NR LV/1688/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. w sprawie polityki rowerowej Wrocławia
 • [9] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dla Przetargu Nieograniczonego na realizację zadania: „Dostarczenie, uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego” Wrocław, dnia 21 grudnia 2009r.
 • [10] Informacja o Unieważnieniu Postępowania Dotyczącego: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczenie, uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymywanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego" Wrocław, dn. 25 czerwca 2010 r.
 • [11] Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Dostawa i uruchomienie Wrocławskiego Roweru Miejskiego zarządzanie i utrzymanie WRM w okresie obowiązywania umowy” Wrocław, 18.01.2011 r.
 • [12] ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ Umowa – Projekt „Dostawa i uruchomienie Wrocławskiego Roweru Miejskiego zarządzanie i utrzymanie WRM w okresie obowiązywania umowy”
 • [13] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w procedurze dla wartości powyżej 193 000 euro) na zadanie pn: „Dostawa i uruchomienie Wrocławskiego Roweru Miejskiego zarządzanie i utrzymanie WRM w okresie obowiązywania umowy” Wrocław, dnia 08.11.2010 r.
 • [14] Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
 • [15] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: poprawa dostępności centrum miasta Wrocławia dla rowerzystów Wrocław, dnia 06.12.2010 r.
 • [16] Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia - Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: poprawa dostępności centrum miasta Wrocławia dla rowerzystów Wrocław, 07.03.2011
 • [17] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie obniżenia krawężników na ciągach dróg rowerowych we Wrocławiu Wrocław, dnia 13.10.2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2879
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.