Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2872

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy

Autorzy Banach, M.  Kowalski, Z.  Wzorek, Z. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Utilization of selected slaughterhouse waste by hydrolysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod unieszkodliwiania odpadów z przemysłu drobiarskiego, uwzględniając w szczególności odpadowe pióra. Pióra składają się głównie z białka (keratyny), które jest odporne na czynniki fizyczne i chemiczne. Opisano sposoby degradacji keratyny oraz scharakteryzowano proces otrzymywania mączki z pierza.
EN This paper presents the ways of utilization waste material from poultry industry, having regard in particular waste feather. Feathers primarily consist of protein (keratin) which is resistant to physical and chemical agents. The paper describes methods of degradation of keratin and characteristic process of receiving feather meal.
Słowa kluczowe
PL białko   kreatyna   mączka z pierza   pióra   przemysł drobiarski  
EN feather   feather meal   keratin   poultry industry   protein  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ch
Strony 333--341
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.,Wz., rys.,
Twórcy
autor Banach, M.
autor Kowalski, Z.
autor Wzorek, Z.
  • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna www.vetpol.org.pl z dnia 20.04.2008.
[2] Bartkiewicz B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa 2007.
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie, Dz. U. 02. 37. 339.
[4] Dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
[5] Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym.
[6] Mały rocznik statystyczny 2008.
[7] Ruffer H., Rosenwinkel K.-H., Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Ofcyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1998.
[8] http://www.chemtr.matcom.
[9] Pezacki W., Zmiany poubojowe surowców rzeźnych, WPLiS, Warszawa 1961.
[10] U.S Pat. No. 2,702,245 – Conversion of feathers.
[11] U.S. Pat. No. 3,272,632 – Process for converting offal and feathers.
[12] U.S. Pat. No. 4,269,865 – Process for the production of a food product from feathers.
[13] CA 726659 – Feather meal production system.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2872
Identyfikatory