Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2870

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Tripolifosforan sodu: rozwiązanie dla środków czystości

Autorzy Banach, M.  Makara, A. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Sodium tripoliphosphate: solutlon for detergents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tripolifosforan sodu (TPFS) stosowany jest w środkach czystości jako wypelniacz aktywny. TPFS spełnia wiele istotnych funkcji w procesach prania i czyszczenia. Używanie TPFS w środkach czystości zostało powiązane z przeżyźnieniem wód i bezpośrednio wynikającym z tego procesem zakwitu glonów. W pracy przedstawiono właściwości użytkowe tripolifosforanu sodu oraz opisano proces eutrofizacji.
EN Sodium tripolyphosphate (STPP) is used in laundry detergent as a detergent "builder". STPP performs several useful functions in the process of washing and cleaning. The use of STPP has been associated with the enviroumental problem of the increase of nutrient levels in water, which can lead to the formation of large masses of algae. This paper reviews properties of the sodium tripolyphosphate and theory of eutrophication.
Słowa kluczowe
PL detergenty   eutrofizacja   TPFS   tripolifosforan sodu  
EN detergents   eutrophication   sodium tripolyphosphate   STPP  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ch
Strony 3--18
Opis fizyczny Bibliogr. 92 poz.,Rys., wykr.,
Twórcy
autor Banach, M.
autor Makara, A.
  • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Köhler J., Detergent phosphates and detergent ecotaxes: a policy assessment, A report prepared for the Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates – a European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, 2001.
[2] Köhler J., Detergent Phosphates: an EU Policy Assessment, Journal of Business Chemistry, 3, 2, 2006, 15-30.
[3] Van Wazer J.R., Phosphorus and Its Compounds, Interscience Publishers INC, New Jork, 1958.
[4] Cutler W.G., Kissa E., Detergency: Theory and Technology, CRC Press, 1987.
[5] Wzorek Z., Właściwości użytkowe tripolifosforanu sodu, Czasopismo Techniczne, z. 3-Ch/2002, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002, 67-73.
[6] Banach M., Kowalski Z., Właściwości i produkcja tripolifosforanu sodu stosowanego w środkach czystości, Czasopismo Techniczne, z. 1-Ch/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 3-9.
[7] Showell M.S., Powdered Detergents, CRC Press, 1997.
[8] Showen M.S., Handbook of Detergents: Formulation, CRC Press, 2005.
[9] Tsoler U., Waldhoff H., Spilker R., Handbook of Detergents: Analysis, CRC Press, 2004.
[10] Zoller U., Sosis P., Handbook of Detergents: Production, CRC Press, 2008.
[11] Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products, Sodium Tripolyphosphate (STPP) CAS: 7758-29-4, 2003.
[12] Madsen T., Boyd H.B., Nylén D., Pedersen A.R., Petersen G.I., Simonsen F., Environmental and Health Assessment of Substances in Household Detergents and Cosmetic Detergent Products, CETOX, Environmental Project No. 615, 2001.
[13] Weiner A.L., Salminen W.F., Larson P.R., Barter R.A., Kranetz J.L., Simon G.S., Toxicological review of inorganic phosphates, Food and Chemical Technology, 39, 2001, 759-786.
[14] Hislop H. (ed.), The nutrient cycle: closing the loop, Green Aliance, 2007.
[15] Tsoler U., Handbook of Detergents: Environmental Impact, CRC Press, 2004.
[16] Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, Nr 91/271/EEC, Offcial Journal of the European Communities, No. L 135, 30.5.91.
[17] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, Dz. U. z 2007r., Nr 75, poz. 493.
[18] Goel P.K., Water Pollution: Causes, Effects and Control, New Age International, 2006.
[19] Mason C.F., Biology of Freshwater Pollution, Pearson Education, 2002.
[20] Paehlke R., Conservation and Environmentalism: An Encyclopedia, Taylor & Francis, 1995.
[21] Chiras D.D., Environmental Science, Jones & Bartlett Publishers, 2006.
[22] Harding C., Johnson D.A., Janes R., Elements of the P Block, Royal Society of Chemistry, 2002.
[23] Livingston R.J., Eutrophication Processes in Coastal Systems: Origin and Succession of Plankton Blooms and Effects on Secondary Production in Gulf Coast Estuaries, CRC Press, 2001.
[24] Re Velle P., Re Velle C., The Global Environment: Securing a Sustainable Future, Jones & Bartlett Publishers, 1992.
[25] Böhringer C., Lange A., Applied Research in Environmental Economics, Springer, 2005.
[26] Harrison R.M., Understanding Our Environment, An Introduction to Environmental Chemistry and Pollution, The Royal Society of Chemistry, 1999.
[27] Nielsen S.L., Banta G.T., Pedersen M.F., Estuarine Nutrient Cycling: The Infuence of Primary Producers, the Fate of Nutrients and Biomass, Springer 2004.
[28] Ryding S.O., Environmental Management Handbook: The Holistic Approach from Problems to Strategies, IOS Press, 1994.
[29] Spiro T.G., Stigliani W.M., Environmental Science in Perspective, SUNY Press, 1980.
[30] Scholten M.C.T., Foekema E.M., Van Dokkum H.P., Kaag N.H.B.M., Jak R.G., Eutrophication Management and Ecotoxicology, Springer, 2005.
[31] Sigel A., Sigel H., Sigel R.K.O., Metal ions in biological systems, Vol. 43, Biogeochemical cycles of elements, Marcell Dekker, 2005.
[32] Bennett E.M., Carpenter S.R., Caraco N.F., Human Impact on Erodable Phosphorus and Eutrophication: A Global Perspective, BioScience, 51, 3, 2001, 227-234.
[33] Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP) and European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, Phosphates: a good environmental solution for detergents, 4, 2007.
[34] Chiras D.D., Environmental Science: Creating a Sustainable Future, Jones & Bartlett Publishers, 2004.
[35] Mackay R.A., Henderson W., Introduction to Modern Inorganic Chemistry, CRC Press, 2002.
[36] Schussler J., Baker L.A., Chester-Jones H., Whole-system phosphorus balances as a practical tool for lake management, Ecological Engineering, 29, 2007, 294-304.
[37] Weiner E.R., Applications of Environmental Aquatic Chemistry: A Practical Guide, CRC Press, 2008.
[38] Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP) and European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, Detergent phosphates and eutrophication, 7, 2007.
[39] Hester R.E., Harrison R.M., Agricultural Chemicals and the Environment, The Royal Society of Chemistry, 1996.
[40] Liu Y., Villalba G., Ayres R.U., Global Phosphorus Flows and Environmental Impacts from a Consumption Perspective, Journal of Industrial Ecology, 12, 2, 2008, 229-247.
[41] Valsami-Jones E., Phosphorus in Environmental Technology: Principles and Applications, IWA Publishing, 2004.
[42] Bashan L.E., Bashan Y., Recent advances in removing phosphorus from wastewater and its future use as fertilizer (1997-2003), Water Research, 38, 2004, 4222-4246.
[43] Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP) and European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, Phosphates, the only recyclable detergent ingredient, 7, 2007.
[44] Hendricks D.W., Water Treatment Unit Processes: Physical and Chemical, CRC Press, 2006.
[45] Mc Kinney M.L., Schoch R.M., Environmental Science: Systems and Solutions, Jones & Bartlett Publishers, 2003.
[46] Towers W., Horne P., Limits to sewage sludge disposal, Scope Newsletter, 31, 1999.
[47] Wang L.K., Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment: Second Edition, Revised and Expanded, CRC Press, 2004.
[48] Banach M., Wzorek Z., Gorazda K., Skondensowane fosforany sodu, Czasopismo Techniczne Chemia, Politechnika Krakowska, 13, 2008, 3-12.
[49] Różyńska M., Linkiewicz K., Nowoczesne środki piorące, Przemysł Chemiczny, 78/5, 1999, 168-171.
[50] Yangxin Y., Jin Z., Bayly A.E., Development of Surfactants and Builders in Detergent Formulations, Chinese Journal of Chemical Engineering, 16, 4, 2008, 517-527.
[51] Arai H., Maruta I., Kariyone T., Study of Detergency. II. Effect of Sodium Tripolyphosphate, The Journal of the American Oil Chemist’s Society, 43, 1965, 315-316.
[52] Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP) and European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, Functions of phosphates in detergents, 7, 2007.
[53] Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP) and European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, Phosphates in Automatic Dishwasher Detergents, 4, 2007.
[54] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko, Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1846.
[55] Bajpai D., Tyagi V.K., Laundry Detergents: An Overview, Journal of Oleo Science, 56, 7, 2007, 327-340.
[56] Lai K.Y., Liquid Detergents, CRC Press, 2005.
[57] Tsoler U., Broze G., Handbook of Detergents, CRC Press, 1999.
[58] Nagarajan M.K., Multi-Functional Polyacrylate Polymers in Detergents, Journal of the American Oil Chemist’s Society, 62, 5, 1985.
[59] Greenhill-Hooper M.J., The role of borates as builders in laundry detergency, Tenside, surfactants, detergents, 33, 5, 1996, 366-373.
[60] Brouwer N.M., Terpstra P.M.J., Ecological and toxicological properties of nitrilotriacetic acid (NTA) as a detergent builder, Tenside, surfactants, detergents, 32, 3, 1995, 225-228.
[61] Gross R.A., Kalra B., Biodegradable Polymers for the Environment, Science, 297, 5582, 2002, 803-807.
[62] Bauer H., Schimmel G., Jürges P., The evolution of detergent builders from phosphates to zeolites to silicates, Tenside, surfactants, detergents, 36, 4, 1999, 225-229.
[63] Lucas A., Rodrigez L., Lobato J., Sánchez P., Synthesis of crystalline δ-Na2Si2O5 from sodium silicate solution for use as a builder in detergents, Chemical Engineering Science, 57, 2002, 479-486.
[64] Lucas A., Rodrigez L., Sánchez P., Synthesis of Crystalline Layered Sodium Silicate from Amorphous Silicate for Use in Detergents, Industrial & Engineering Chemistry Research, 39, 5, 2000, 1249-1255.
[65] Çulfaz M., Saraçoğlu N., Özdilek Ö., Clinoptilolites of Western Anatolia as Detergent Builders, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 65, 1996, 265-271.
[66] Lancaster M., Green Chemistry: An Introductory Text, Royal Society of Chemistry, 2002.
[67] Lucas A., Uguina M.A., Covian I., Synthesis of 13X zeolite from calcined kaolins and sodium silicate for use in detergents, Industrial & Engineering Chemistry Research, 31, 9, 1992, 2134-2140.
[68] Schwuger M.J., Detergents in the Environment, CRC Press, 1996.
[69] Tundo P., Perosa A., Zecchini F., Methods and Reagents for Green Chemistry: An Introduction, Wiley-Interscience, 2007.
[70] Upadek H., Kottwitz B., Schreck B., Zeolites and novel silicates as raw materials for detergents, Tenside surfactants, detergents, 33, 5, 1996, 385-392.
[71] Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP) and European Chemical Industry Council (CEFIC) sector group, CEEP Press Releases concerning phosphates and detergent wash performance, 1998-2000.
[72] Global Phosphate Forum 2007, Detergent phosphates and wash performance, www.phosphate-forum.org z 30 czerwca 2009 r.
[73] Sanchez L.J., Ribosa I., Gonzalez J.J., Salvia R., Dalmau M., Solubility diagrams and washing effciency of builder/surfactant mixtures, Tenside, surfactants, detergents, 32, 3, 1995, 272-276.
[74] Morse G.K., Lester J.N., Perry R., The Environmental and Economic Impact of Key Detergent Builder Systems in the European Union, Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates, Selper Publications, 1994.
[75] Morse G.K., Perry R., Lester J.N., The life-cycle environmental impact of key detergent builder systems in the EU, The Science of the Total Environment, 166, 1995, 179-192.
[76] Dall’ Aqua S., Fawer M., Fritschi R., Life Cycle Inventories for the Production of Detergent Ingredients, The International Journal of Life Cycle Assessment, 5, 2, 2000, 78.
[77] Wilson B., Jones B., Life Cycle Assessment of domestic laundry detergent builders, report, 1994.
[78] Wilson B., Jones B., The Swedish Phosphate Report, A Delphi Study to Compare the Environmental Impacts of Detergent Builders in Nordic Countries and the Implications for the Sustainable Management of Freshwater Resources in Europe, Landbank Environmental Research and Consulting, 1995.
[79] Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 października 2000r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, Nr 2000/60/EC, Offcial Journal of the European Communities, No. L 327, 22/12/2000 P.0001-0073.
[80] Gorazda K., Kowalski Z., Wzorek Z., Jodko M., Rzepecki T., Kulczyka J., Przewrocki P., Posililities of Phosphorus Recovering from Municipal Sewage Sludge, Polish Journal of Applied Chemistry XLVII, 2, 2003, 51-63.
[81] Grzmil B., Wronkowski J., Technologie usuwania i odzyskiwania fosforanów ze ścieków, Przemysł Chemiczny, 83/6, 2004, 275-280.
[82] Kurda A., Tkiguchi N., Gotanda T., Nomura K., Kato J., Ikeda T., Ohtake H., A Simple Method to Release Polyposphate from Activated Sludge for Phosphorus Reuse and Recycling, Biotechnology and Bioengineering, 78, 3, 2002, 333-338.
[83] Takahashi M., Susumo K., Hirohisa S., Eiji S., Takao I., Syuji H., Hiedo M., Technology for recovering phosphorus from incinerated wastewater treatment sludge, Chemosphere, 44, 2001, 23-29.
[84] Wzorek Z., Jodko M., Gorazda K., Rzepecki T., Extraction of phosphorus compounds from ashes from thermal processing of sewage sludge, Journal of Prevention in the Process Industries, 19, 2006, 39-50.
[85] Wzorek Z., Kowalski Z., Jodko M., Gorazda K., Śląska A., Badania nad odzyskiem fosforu z osadów z oczyszczalni ścieków, Przemysł Chemiczny, 82/8–9, 2003, 1066-1068.
[86] Unilever, Tablet Detergents, Towards a More Sustainable Future, The Contribution of Tablets, www.unilever.com z 30 czerwca 2009 r.
[87] Cechnicki J., Podkowińska H., Tendencje rozwojowe w przemyśle środków piorących w latach dziewięćdziesiątych, Przemysł Chemiczny, 75/9, 1996, 323-325.
[88] Board N., The complete technology book on detergents, National Institute of Industrial Research, 2003.
[89] Board N., Handbook On Soaps Detergents & Acid Slurry, National Institute of Industrial Research, 2006.
[90] Różyńska M., Linkiewicz K., Metody wytwarzania nowoczesnych proszków piorących, Przemysł Chemiczny, 78/6, 1999, 208-212.
[91] Saouter E., Hoff G., Feijtel T.C.J., Owens J.W., The Effect of Compact Formulations on the Environmental Profle of Northern European Granular Laundry Detergents, Part II: Life Cycle Assessment, The International Journal of Life Cycle Assessment, 7, 2002, 27-38.
[92] Saouter E., Hoff G., Pittinger C.A., Feijtel T.C.J., The Effect of Compact Formulations on the Environmental Profle of Northern European Granular Laundry Detergents, Part I: Environmental Risk Assessment, The International Journal of Life Cycle Assessment, 6, 2001, 1-10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3304-2870
Identyfikatory