Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2841

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Propozycja standardów oceny Poziomów Swobody Ruchu pieszych na osygnalizowanych przejściach przez jezdnie

Autorzy Molecki, B. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN The proposal for evaluation standards on Level of Service for pedestrians on signal-controlled crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia problem oceny Poziomów Swobody Ruchu (PSR) na osygnalizowanych przejściach dla pieszych. Przeanalizowany zostanie obecny sposób oceny, propagowany w literaturze przedmiotu. Następnie, na podstawie analiz i obserwacji odczuć pieszych, zostaną zaproponowane nowe standardy oceny PSR, bardziej adekwatne do spotykanych sytuacji.
EN The paper discusses the problem of Level of Service (LOS) evaluation standards on signal controlled pedestrian crossings. The current assessment, as recommended in the literature, will be analyzed. Subsequently, based on analysis and observation of pedestrian feelings, new standards for evaluating the LOS will be proposed, more relevant to the situations encountered.
Słowa kluczowe
PL piesi   Poziomy Swobody Ruchu (PSR)   sygnalizacja świetlna  
EN Level of Service (LOS)   pedestrians   traffic lights  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2011
Tom Nr 11-12
Strony 62--65
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,
Twórcy
autor Molecki, B.
  • Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997.
[2] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
[3] Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975. Monitor Polski nr 42 z 1974 r., poz. 264.
[4] Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Zasady stosowania, konstrukcja i wzory barwne sygnałów. Monitor Polski nr 16 z 1994 r. poz. 120 zał. 3.
[5] Makuch J.: Sterowanie ruchem pieszym w aspekcie priorytetu dla komunikacji zbiorowej, Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (mat. konf.). SITK Kraków, Zakopane 1998.
[6] Molecki B.: Analiza ruchu pieszego w obrębie węzłów przesiadkowych na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, w: Przegląd Komunikacyjny nr 4-6/2010.
[7] Molecki B., Skupień E.: Zachowania pieszych w obrębie dużych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, w: Transport Miejski i Regionalny nr 6/2010.
[8] Molecki B.: Ocena Poziomu Swobody Ruchu na przejściach dla pieszych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe – teoria i praktyka. Katowice 2010 (mat. dotychczas niepubl.).
[9] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dziennik Ustaw nr 170 z 2002 r. poz. 1393 (z poźn. zm.).
[10] Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw nr 220 z 2003 r. poz. 2181 zał. 3 (z poźn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2841
Identyfikatory