Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2839

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Próby usuwania chromu(VI) ze ścieków przemysłowych na zasadzie tworzenia się etryngitu

Autorzy Kowalski, M.  Kozak, A.  Staroń, A. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Removal of chromium(VI) from liquid industrial wastes by formation of ettringite
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono próby wykorzystania procesu tworzenia etryngitu do usuwania chromu(VI) ze ścieków przemysłowych. Syntezowano etryngity o określonych stosunkach molowych jonów CrO[4][^2-]- do SO[4][^2-]. Przebadano możliwości podstawienia jonów SO[4][^2-]- jonami CrO[4][^2]- oraz stabilność etryngitu chromianowego w zależności od pH roztworu.
EN This article presents the process of ettringite formation to removal of chromium(VI) from liquid industrial wastes. There were synthesized the ettringites in specified mole ratio of Cr0[4][^2]- and SO[4][^2]- ions. The possibility of replacement of SO[4][^2]- ions by CrO[4][^2]- and the stability of Cr(VI)-ettringite in different pH - value of solutions were determined.
Słowa kluczowe
PL chrom   etryngit   oczyszczanie ścieków   ścieki przemysłowe  
EN chromium   ettringite   industrial wastes   waste treatment  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ch
Strony 141--149
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,Tab., wykr.,
Twórcy
autor Kowalski, M.
autor Kozak, A.
autor Staroń, A.
  • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Hasset D.J., Mc Carthy G.J., Ettringite formation in coal ash as a mechanism for stabilization of hazardous trace elements”, 9-th International Ash Use Symposium Jan, 1991, Vol. 2, paper 17.
[2] Kozak A.A., Kozak A.J., Kowalski Z., Wieczorek-Ciurowa K., Synthesis of the ettringite containing chromium(III) and chromium(VI), Polish Jurnal of Chemical Technology, 4, 4 17-18, 2002.
[3] Kurdowski W., Chemia Cementu, PWN, Warszawa 1991.
[4] Bulewicz E., Kozak A., Przemiany fazowe zachodzące w popiołach węglowych z palenisk fuidalnych, Czasopismo Techniczne, z. 6-Ch/1996, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 1.
[5] Bulewicz E., Dudek K., Anthony E., Zachowanie się popiołów z cyrkulacyjnych palenisk fuidalnych z wodą, zmiany zachodzące w czasie, Materiały konferencyjne.
[6] Florek S., Rokita J., Możliwości wykorzystania gęstych zawiesin popiołów lotnych w wodzie w procesach składowania odpadów w przemyśle chemicznym, Chemik 9/94.
[7] Woroszyńka A., Von Leuven K., Wilms D., Removal of sulphates from tap water by precipitation or crystallization of ettryngite, X-th Internetional Conference: Chemistry for Protection of the Environment, Lublin 1995, s. 65.
[8] Kozak A., Opracowanie metody oczyszczania fltratów, Sprawozdanie dla Zakładów Chemicznych Alwernia.
[9] Lipiec T., Szmal Z., Chemia analityczna, Warszawa 1980.
[10] Poradnik fzykochemiczny, Praca zbiorowa, WNT, 1961.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2839
Identyfikatory