Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2824

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Otrzymywanie hydrolizatów białkowych i suszonych protein

Autorzy Banach, M.  Makara, A.  Kowalski, M. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Production of protein hydrolysates and dried proteins
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono podstawy procesów hydrolizy prowadzących do otrzymywania hydrolizatów białkowych metodami chemicznymi i enzymatycznymi oraz przedstawiono podstawowe metody ich otrzymywania (chemiczne i enzymatyczne). Omówiono również sposoby wytwarzania, właściwości i zastosowanie enzymów. Zaprezentowano także metody suszenia hydrolizatów białkowych i właściwości produktów otrzymywanych metodami rozpyłowymi.
EN The paper relates the bases of the processes of production protein hydrolysates with chemical and enzymatic method. The method of obtaining protein hydrolysates was introduced (chemical and enzymatic). The production method, properties and the use of enzymes were discussed over. The methods of drying protein hydrolysates and the properties of products obtained with spray-dried methods were presented.
Słowa kluczowe
PL enzymy   hydrolizaty białkowe   suszone proteiny  
EN dried proteins   enzymem   protein hydrolysates  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ch
Strony 19--29
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.,Wykr., tab.,
Twórcy
autor Banach, M.
autor Makara, A.
autor Kowalski, M.
  • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Kubiak M., Tekstura atrybutem żywności, Magazyn Przemysłu Mięsnego, 1-2, 2007.
[2] Sikorski Z., Chemia żywności, WNT, Warszawa 2002.
[3] Warchalewski J.R., Możliwości stosowania białek niekonwencjonalnych w produkcji żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności.
[4] Socha J., Stolarczyk A., Rola białka w leczeniu żywieniowym – podstawy biologiczne, Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2, 2000, 77-81.
[5] Cholewa J., Bajcer T., Jankowska P., Kowalski Z., Modelowe rozwiązania gospodarki odpadami mięsnymi z wykorzystaniem czystszych technologii. Badania nad procesami chemicznymi i enzymatycznymi otrzymywania hydrolizatów białkowych z zastosowaniem enzymów w procesie odproteinowania odpadów kostnych, projekt badawczo-rozwojowy, Politechnika Krakowska, 2007 (praca nie publikowana).
[6] Konopka M., Kowalski Z., Cholewa J., Decolorization of protein hydrolysates from deproteinase of bone waste with use of hydrogen peroxide, Chemis- Chemistry and Biochemistry in the Agricultural production, Environmental Protection, Human and Animal Health. Chemistry for Agriculture, Czech-Pol Trade, Jesenik, Czech Republic, 7, 2006, 742-749.
[7] Konopka M., Kowalski Z., Fela K., Cholewa J., Bajcer T., Klamecki G., Charakterystyka niskotemperaturowego procesu otrzymywania protein na bazie tkanki mięsno-kostnej z zastosowaniem wybranych enzymów, Recyclace Odpadu X, VSB Ostrava, Czech Republic, 2006, 311-316.
[8] Kowalski Z., Krupa-Żuczek K., A model of the meat waste management, Polish Journal of Chemical Technology, 4, 2007, 91-97.
[9] Hart H., Craine L.E., Hart D.J., Chemia organiczna, PZWL, Warszawa 2006.
[10] Bednarski W., Reps A. (red.), Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa 2003.
[11] Kączkowski J., Podstawy biochemii, WNT, Warszawa 1999.
[12] Eckermann W., Hansen C.L., Animal by-product processing & utilization, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 2000.
[13] Pezacki W., Przetwarzanie niejadalnych surowców rzeźnych, PWN, Warszawa 1987.
[14] Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, European Commission, May 2005.
[15] Samborska K., Wpływ procesu suszenia rozpyłowego na degradację preparatu α-amylazy z Aspergilllus oryzae, praca doktorska, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004.
[16] Warchalewski J.R., Trendy w stosowaniu enzymów w produkcji żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności.
[17] Warchalewski J.R., Preparaty enzymowe w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego, [w:] Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – drobiarstwo, koncentraty spożywcze, mleczarstwo, owoce, warzywa, piekarstwo, piwowarstwo, tom 1, Wydawnictwo PTTŻ Oddział Wielkopolski, Poznań 1997.
[18] Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna Technologia Żywności, WNT, Warszawa 1996.
[19] Lewicki P. (red.), Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa 1999.
[20] Pikoń J., Aparatura chemiczna, PWN, Warszawa 1978.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2824
Identyfikatory