Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3224-2731

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Środowisko

Tytuł artykułu

Zastosowanie tachimetru skanującego w praktyce geodezyjnej

Autorzy Toś, C.  Wolski, B.  Zielina, L. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=834
Warianty tytułu
EN Application of the scanning total station in geodetic practice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tachimetry z funkcją skanowania powoli, ale konsekwentnie wchodzą do praktyki geodezyjnej. Po przeprowadzeniu doświadczeń i badań parametrów technicznych tachimetru skanującego oraz opracowaniu własnej technologii, autorzy wykonali nim wiele prac użytkowych. w większości aplikacji, pomiar techniką skanowania okazał się nie tylko optymalny, ale nie miał alternatywy dla prawidłowego rozwiązania zadania. Wyniki doświadczeń z zastosowaniem tachimetru skanującego w różnych zadaniach inżynierskich streszczono w prezentowanym artykule. Ich konkluzją jest przekonanie autorów, że tachimetr z funkcją skanowania wejdzie do powszechnego użytku, poszerzając możliwości pozyskiwania danych w celu wygenerowania geometrycznych modeli obiektów.
EN The tachimeters with scanning device slowly, but consistently are entering the geodetic practice. The authors, after conducting tests of the technical parameters of the scanning instrument, performed a series of works with their own technology. For part of the works the measurements, done with the use of scanning tachimeter, have been not only optimal, but had no alternative to solve the task correctly. The paper presents the results of the experiences gained, and conclusions drawn, with the use of the scanning tachymeter in different practical applications. The authors express their conviction that the tachymeters with scanning facility will find common application, expanding the possibility to obtain data, which allow to generate 3D models of geometrical objects.
Słowa kluczowe
PL modelowanie 3D   pomiary geodezyjne   skaning laserowy  
EN 3D modeling   geodesy   laser scanning  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Środowisko
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ś
Strony 83--99
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.,Fot., rys., wykr.,
Twórcy
autor Toś, C.
autor Wolski, B.
autor Zielina, L.
  • Instytut Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Dzierżęga A., Nowości w budowie tachimetrów elektronicznych, Konf. Naukowa z okazji 50-lecia Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, Kraków 2001.
[2] Falkowski P., Parzyński Z., Uchański J., Przygotowawcze prace projektowe modelowego opracowania standardu technicznego inwentaryzacji obiektów architektonicznych przy użyciu technologii naziemnego skaningu laserowego, AGH, Kraków 2009.
[3] Lenda G., Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych, Półrocznik Geodezja, t. 9, z. 1, Wydawnictwa AGH, Kraków 2003.
[4] Maciaszek J., Gawałkiewicz R., Badanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, 278, Gliwice 2007.
[5] Tsakiri M., Lichti D., Pfeifer N., Terrestrial laser scanning for deformation monitoring, Proc. of the 3rd IAG/12th FIG Symposium 2006.
[6] Toś C., Wolski B., Zielina L., Inventory surveys of historical structures by scanning tacheometry. Proc. of the 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Reports on Geodesy, 2 (77), Warsaw 2006.
[7] Toś C., Wolski B., Zielina L., Monitoring obiektu geotechnicznego na przykładzie Kopca im. J. Piłsudskiego, Geoinżynieria, Drogi, Mosty i Tunele, 03 (18), Kraków 2008.
[8] Toś C., Wolski B., Zielina L., Optimization of laser scanning technology in monitoring of rock and natural ground surface. Reports on Geodesy, 2 (87), Warsaw University of Technology, 2009.
[9] Toś C., Wolski B., Zielina L., Pozyskiwanie danych metodą skaningu laserowego dla budowy modeli 3D obszarów zdegradowanych górnictwem odkrywkowym, III Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2009.
[10] Toś C., Wolski B., Zielina L., Optimization of laser scanning technology in monitoring of open-pit mines, Markscheidewesen 116, 3, Freiberg 2009.
[11] Toś C., Wolski B., Zielina L., Tachimetry skanujące. Aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich, Monografia 374, Wydawnictwo PK , Kraków 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3224-2731
Identyfikatory