PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Praca w laboratorium badawczym a strefy zagrożenia wybuchem. Część I. Laboratorium badawcze LPG

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Working in the research laboratory and hazardous areas. Part I. Laboratory testing of LPG
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć pracy w laboratorium chemicznym, w którym używa się lub bada gazy palne. Wymieniono potencjalne źródła zapłonu gazów i par palnych. Wskazano środki zaradcze zmniejszające zagrożenia pożaru lub wybuchu gazów palnych w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia awarii i pożarów w miejscach niezagrożonych wybuchem gazów palnych, a także wpływ wyposażenia laboratorium oraz czynnika ludzkiego na te zdarzenia.
EN
The article discussed the risks that might accompany the work in the chemical laboratory in which flammable gases were researched or used. The potential sources of ignition of combustible gases and vapours were listed. It identified remedial measures to reduce the risk of fire or explosion of flammable gases in relation to current legislation. The attention was paid to the possibility of accidents and fires in places of non-hazardous combustible gases and the impact of laboratory equipment and the human factor in these events.
Czasopismo
Rocznik
Strony
581--587
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.,
Twórcy
autor
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 23.03.1994 r.) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - obowiązująca w krajach UE od 1.07.2003 roku.
 • 2. Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
 • 3. Dz.U. z 2010 nr 109, poz., 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • 4. Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Etyn (acetylen) rozpuszczony, Linde Gas, 18.12.2001 r.
 • 5. Karta Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Wodór sprężony, Linde Gas, 18.12.2001 r.
 • 6. Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Mieszanina B, PKN ORLEN S.A., 2004, 2005.
 • 7. Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Mieszanina propan-butan, BAŁTYKGAZ, 28.8.2009 r.
 • 8. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Gaz ziemny w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, PGNIG S.A., 31.05.2008 r.
 • 9. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Gaz ziemny, INiG, przegląd, 31.08.2006.
 • 10. Mohd Saifol Bin Ishak: Determination of explosion parameters of LPG - air mixtures in the closed vessel, a thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Chemical Engineering (Gas Technology) Faculty of Chemical & Natural Resources Engineering University Malaysia Pahang; November 2008.
 • 11. PN-92/E-05200 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Terminologia.
 • 12. PN-92/E-05201 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych - Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego.
 • 13. PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Wymagania ogólne.
 • 14. PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem - Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu.
 • 15. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania.
 • 16. PN-EN 1149-1:1999 Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Rezystywność powierzchniowa (Metody badania i wymagania).
 • 17. PN-EN 61340-4-3:2002 Elektryczność statyczna - Część 4-3: Znormalizowane metody do określonych zastosowań - Obuwie.
 • 18. PN-EN 61340-5-1:2002 Elektryczność statyczna - Część 5-1: Ochrona przed elektrycznością statyczną przyrządów elektrycznych - Wymagania ogólne.
 • 19. PN-IEC 61340-4-1:2000 Elektryczność statyczna - Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań - Właściwości elektrostatyczne wykładzin podłogowych i gotowych podłóg.
 • 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki (z dnia 22.12.2005 r.) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - obowiązujące w Polsce od 1.01.2006 r.
 • 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 29.05.2003 r.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa - obowiązujące w Polsce od 25.07.2003 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3223-2624
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.