Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2433

Czasopismo

Ceramika Budowlana

Tytuł artykułu

Wytrzymałość na ściskanie murów z ceramicznych elementów murowych

Autorzy Jarmontowicz, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono proces projektowania konstrukcji murowych z ceramicznych elementów murowych zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1996, zwanej także Eurokodem 6 lub normy krajowej PN-B-03002:2007. Wytrzymałość tych murów można obliczyć albo na podstawie badań, albo ze wzorów zawartych w PN-EN 1996-1-1 lub PN-B-03002:2007. Na podstawie badań jak też publikacji można stwierdzić, że wytrzymałość na ściskanie muru z zaprawą do cienkich spoin zawsze jest większa od wytrzymałości murów z zaprawą zwykłą, przy tych samych wytrzymałościach na ściskanie elementów murowych i zaprawy. Natomiast z normy PN-EN 1996-1-1 dla murów z ceramicznych elementów murowych grupy 2 i 3 wynika, że jest dokładnie odwrotnie. Autor postuluje, żeby ustalenia normy PN-EN 1052-1 uzupełnić, podając sposób opracowywania wyników badań zapewniający spełnienie definicji wytrzymałości muru na ściskanie.
EN The article presents the design of ceramic masonry masonry units in accordance with PN-EN 1996, also known as Eurocode 6 or national standard PN-B-03002: 2007. Strength of these walls can be calculated either on the basis of, or the designs contained in BS EN 1996-1-1 and BS-B-03002: 2007. Based on research publications as well as can be concluded that the compressive strength of masonry mortar for thin joints is always greater than the strength of the walls of ordinary mortar, the same compressive strengths masonry units and mortar. Contrast with the PN-EN 1996-1-1 for the walls of ceramic masonry groups 2 and 3 shows that the opposite is true. The author proposes to determine the PN-EN 1052-1 up, giving way to the development of research results to ensure compliance with the definition of masonry compressive strength.
Słowa kluczowe
PL ceramiczne elementy murowe   normalizacja   wytrzymałość na ściskanie  
EN ceramic brick components   compressive strength   standardization  
Wydawca Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
Czasopismo Ceramika Budowlana
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 11--14
Opis fizyczny Tab., rys.,
Twórcy
autor Jarmontowicz, R.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2433
Identyfikatory