Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2409

Czasopismo

Ceramika Budowlana

Tytuł artykułu

Porównanie wybranych surowców stosowanych do produkcji wyrobów klinkierowych

Autorzy Stolecki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono porównanie właściwości wybranych surowców naturalnych, tradycyjnie stosowanych w Polsce do produkcji ceramicznych wyrobów klinkierowych oraz od niedawna wykorzystywanych w tej technologii, odpadowych iłołupków karbońskich. Surowce scharakteryzowano w zakresie ich budowy makroskopowej, składu mineralnego i chemicznego oraz właściwości termicznych. Porównano właściwości technologiczne surowców oraz mikrostrukturę i skład fazowy wybranego wypalonego tworzywa.
EN The paper presents comparison of properties of selected natural raw materials, traditionally used in Poland for manufacturing of ceramic clinker and recently used in this technology the waste carboniferous clay shale. Raw materials were characterized in terms of their macroscopic structure, mineral and chemical composition and thermal properties. The technological properties of raw materials were compared, as well as microstructure and phase composition of selected fired material was presented.
Słowa kluczowe
PL ceramika budowlana   iłołupek   klinkier budowlany  
EN building ceramic   clinker   shale clays  
Wydawca Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
Czasopismo Ceramika Budowlana
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 4--9
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,Il., tab., wykr.,
Twórcy
autor Stolecki, J.
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Bibliografia
1. Stoch L. - Surowce ilaste; Warszawa; 1974
2. Stolecki J., Murzyn P.- Surowce ilaste ceramiki budowlanej; Ceramika Budowlana i Silikaty; 1/2002
3. Stolecki J. - Możliwości wykorzystania dylatometrii dla potrzeb przemysłu ceramicznego; Ceramika Budowlana; 4/2004
4. Stolecki J., Brylska E. - Prażony łupek karboński surowcem do produkcji cegły klinkierowej; Ceramika Budowlana; 2/2009
5. Stolecki J., Murzyn P., Małolepszy J. - Tworzywa ceramiczne z łupku karbońskiego; Ceramika Budowlana; 3/2009
6. Tokarski Z. i inni - Surowce Ceramiki Budowlanej; Wyd. Geolog., Warszawa, 1964
7. PN-B-12008:1971 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana
8. PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane
9. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne
10. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2409
Identyfikatory