Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2401

Czasopismo

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Tytuł artykułu

Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego

Autorzy Zbrowski, A.  Kozioł, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring and diagnosis of technical processes and objects in systems for technical safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono analizę czynników oddziaływujących na rozwój systemów monitorowania i diagnozowania procesów i obiektów technicznych. Przedstawiono powiazania systemów technicznych z międzynarodowymi i krajowymi standardami i uregulowaniami prawnymi. Opisano role systemów w procesie rozwoju urządzeń i technologii wspomagających bezpieczna, racjonalna i ekonomiczna eksploatacje infrastruktury technicznej, zwiększająca bezpieczeństwo techniczne i publiczne. Wskazano kierunki rozwoju urządzeń i metod diagnostycznych pozwalających na monitorowanie, zapobieganie i likwidowanie zagrożeń technicznych lub zmniejszenie częstości i skutków awarii zarówno w procesach produkcyjnych jak te w czasie eksploatacji maszyn i urządzeń.
EN The paper discusses the analysis of factors influencing the development of systems for monitoring and diagnosis of procesess and technical objects. Presented solutions of technical systems are compatible with national and international standards and legal regulations. The role of the systems in the process of development of devices and technologies is described that supports safe, rational and economical maintenance of technical plant thus increasing technical and public safety. Also the directions of further development of devices and test methods are pointed out that allow monitoring, protection and elimination of technical hazards or decrease in frequency and results of failures both in production processes and in maintenance of machines and devices.
Słowa kluczowe
PL autodiagnostyka   bezpieczeństwo   eksploatacji   monitoring   proces wytwarzania   ratownictwo techniczne   RFID  
EN autodiagnostics   industrial rescue   manufacturing process   monitoring   RFID   safety of operation   self-repairing  
Wydawca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Rocznik 2011
Tom Nr 1
Strony 59--68
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.,
Twórcy
autor Zbrowski, A.
autor Kozioł, S.
  • Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
1. Blanke M., Kinnaert M., Lunze J. and Staroswiecki M., Diagnosis and Fault-Tolerant Control, Springer-Verlag, 2004;
2. Pashilkar A., Sundararajan N., Saratchandran P., A fault-tolerant neural aided controller for aircraft autolanding. Aerospace Science and Technology. 10/2006;
3. Peace D.M.S., Planning New Standards of Fire Service Emergency Cover for the United Kingdom, Fire Technology, vol. 37/2001;
4. Mierczyk Z., Zaawansowane technologie monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa, XII edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO. Warszawa 12 lutego 2009 r.;
5. Jakubik W.P., Urbańczyk M., Maciak E., Pustelny T., Surface acoustic wave hydrogen gas sensor based on layered structure of palladium/metal-free phthalocyanine, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 56, No. 2, 2008;
6. Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M., Methods and Systems for leakage detection in long range pipelines, Journal of Automa-tion, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 3, 2007, s. 39 – 46;
7. Tomaszewski J., Wibroakustyczna diagnostyka stanu technicznego łożysk tocznych, Maszyny Górnicze nr.2 (106), str. 5-8;
8. Taler J., Wójtowicz B., Measurement of unsteady fluid temperature with the use of inverse heat conduction solution, Archiwum Termodynamiki 2007;
9. Kościelny J. M., Syfert M., Wnuk P., AMandD – system zaawansowanego monitorowania i diagnostyki. Chemia 1/2006, 41-44;
10. Rządkowski R., Drewczyński M., Szczepanik R., Spychała J., The Forced Response of Discontinuous Shrouded Bladed Disc, SYSTEMS Journal of Transdisciplinary Systems Sciences, Vol. 11, Special issue 1/1, 86-95, 2006;
11. Alexandrov I. V., Zhilina M. V., Bonarski J., Formation of texture inhomogeneity in severely plastically deformed copper, Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 54, No. 2, 2006, 199-207;
12. Batko W., Mikulski A., New method of pit-shaft reinforcement evaluation with the application of pulse test, Problemy Eksploatacji, 2006;
13. Kościelny J. M., Bartyś M., Syfert M., Problemy praktyczne lokalizacji uszkodzeń w złożonych systemach przemysłowych, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, str. 167-186;
14. Kościelny J.M., Syfert M., Leszczyński M., Gąsecki A., Pilot tests of advanced diagnostic system AMandD in PKN ORLEN, Pomiary Automatyka Kontrola, 2009.
15. Taler J., Gądziel S. , Sobota T. , Taler D. , Kontrola cieplno-przepływowych warunków pracy kotła w trybie on-line, Archiwum Energetyki 2007;
16. Raimundo A.M., Figueiredo A.R., Personal protective clothing and safety of firefighters near a high intensity fire front, Fire Safety Journal Volume: 44, Issue: 4, May, 2009, pp. 514-521;
17. Amon F., Hamins A., Bryner N., Rowe J., Meaningful performance evaluation conditions for fire service thermal imaging cameras, Fire Safety Journal Volume: 43, Issue: 8, November, 2008, pp. 541-550;
18. Jaber A., Guarnieri F., Wybo J.L., Intelligent software agents for forest fire prevention and fighting, Safety Science Volume: 39, Issue: 1-2, October - November, 2001, pp. 3-17;
19. TRX SYSTEMS Firefighter Sentinel (www.trxsystems.com) (USA).
20. Samborski T., Matras E., Kozioł S., Matecki K., Urządzenie i przebieg badan w procesie certyfikacji przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych, Problemy Eksploatacji, 3/2008 (70), str. 219- 228;
21. Brewer A., Sloan N., Landers T.L., Intelligent tracking in manufacturing, Journal of Intelligent Manufacturing Volume: 10, Issue: 3-4, September 1999;
22. Witschnig H., Merlin E., About history, basics and applications of RFID technology, Elektrotechnik und Informationstechnik, Vol: 123, Issue: 3, March 2006, pp. 61 – 71;
23. Duc D. N., Park J., Lee H., Kim K., Enhancing security of EPCglobal Gen-2 RFID tag against traceability and cloning. In Proc., Symposium on Cryptography and Information Security (2006);
24. Danev B., Heydt-Benjamin T., Capkun S., Physical-layer Identification of RFID Devices, Proceedings of the USENIX Security Symposium, 2009. http://www.syssec.ethz.ch/research/usenixsec09_phyid_rfid.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2401
Identyfikatory