Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2118

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia w ramach restrukturyzacji w wybranych podmiotach górniczych

Autorzy Bator, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Changes of employment level and structure within restructuring in selected mining subjects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przeszłą oraz bieżącą strukturę zatrudnienia w wybranych podmiotach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Omówiono proces restrukturyzacji zatrudnienia górnictwa węgla kamiennego oraz działania, jakie należy podjąć, aby zakończył się powodzeniem. Przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia absolwentów oraz pracowników posiadających uprawnienia emerytalne w wybranych podmiotach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
EN The past and present structure of employment in the selected mining subjects mining hard coal is presented. The hard coal mining employment restructuring process is discussed as well as activities which should be taken, to bring it to the successful end. The analysis of graduates employment as well as having the old age pension rights has been carried out in the selected hard coal mining subjects.
Słowa kluczowe
PL górnictwo węgla kamiennego   planowanie zasobów kadrowych   restrukturyzacja  
EN hard coal mining   planning of personnel reserves   restructuring  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 94--96
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Bator, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. Formalczyk A., Choroszczak J, Mikulec M.: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna, POLTEXT, Warszawa 2008.
2. Informacja o realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2007 r. (przed badaniem biegłych rewidentów), Warszawa, luty 2008.
3. Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2008 r. (przed badaniem biegłych rewidentów), Warszawa, luty 2009.
4. Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2009 r. Opracowanie nie obejmuje danych LW „Bogdanka” S.A. oraz ZG SILTECH Sp. z o.o. (dane wstępne), Warszawa, marzec 2010.
5. Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w maju oraz w okresie styczeń - maj 2010 r. Opracowanie nie obejmuje danych LW Bogdanka S.A. oraz ZG SILTECH Sp. z o.o., Warszawa, lipiec 2010.
6. Jarczyński J., Zakrzewska-Bielawska A.: Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie. [W:] Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, pod. red. S. Lachiewicza i A. Zakrzewskiej-Bielawskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
7. Sajkiewicz A.: Racjonalizacja zatrudnienia w zarzadzaniu kapitałem ludzkim. [W:] Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod red. K. Makowskiego. Szkoła Główna Handlowa w warszawie 2002.
8. Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007÷2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r.), Warszawa, 31 lipiec 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2118
Identyfikatory