Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2107

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Wyznaczanie strefy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego na bazie wskaźnika NPV

Autorzy Ranosz, R. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Determination of increased investment risk zone on basis of the NPV index
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowano wycenę inwestycji w kontekście ryzyka związanego z podejmowanymi w przedsiębiorstwie górniczym przedsięwzięciami. W celu pełniejszej oceny ryzyka związanego, wprowadzono modyfikację w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźniku NPV (Net Present Value). Modyfikacja ta polega na uwzględnieniu kosztów zabezpieczenia finansowego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i wyznaczaniu tzw. strefy bezpieczeństwa, informującej o zbyt wysokim ryzyku, a tym samym sugerującej, iż nie powinno się podejmować działań zmierzających w kierunku realizacji planowanej inwestycji.
EN Valuation of investments in the context of the risk connected the taken in mining enterprise undertakings, is the subject of this article. The Author, for the better valuation of the connected risk, proposes in the present publication introduction of modification in one from the commonly used method of investment valuation, namely in the method based on the index NPV (Net Present Value). This modification insists in taking into consideration the costs of financial securing of investment undertaking realization and determination of so called safety zone informing about too high risk, thus suggesting, that one should not undertake actions for realization of the planned investment.
Słowa kluczowe
PL kontrakty terminowe   koszt zabezpieczenia   NPV (Net Present Value)   strefa bezpieczeństwa   wycena inwestycji górniczych  
EN cost of securing   NPV (Net Present Value)   safety zone   term contracts   valuation of mining investments  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 91--93
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Ranosz, R.
  • AGH, Kraków
Bibliografia
1. Butra J., Kicki J., Kudełko J., Wanielista K., Wirth H.: Podstawy rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwach górniczych. Kraków. IGSMiE PAN, 2009.
2. Rogowski W.: Rachunek efektywności inwestycji. Wydanie 2 poszerzone. Kraków. Wolters Kluwer Polska, 2008.
3. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
4. Sobańska I.: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie 2. Warszawa. C.H.Beck, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2107
Identyfikatory