Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2084

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Uwarunkowania innowacji strategicznej w pozyskiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Perspektywa przemysłu wydobywczego

Autorzy Dziubińska, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Conditions of strategic innovation in getting new sources of competitive advantage. Prospects of extractive industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe bariery związane z tradycyjnymi założeniami procesów innowacji w organizacjach biznesowych. Postawiono również pytanie o przydatność nowoczesnych koncepcji strategicznych, opartych na systemowym podejściu do organizacji i biznesu, w warunkach branży przemysłowej jaką jest branża wydobywcza. Odpowiedź twierdzącą poparto wynikami jakościowych badań empirycznych.
EN The basic barriers connected with traditional assumptions of innovation process in business organizations are presented. The question was also asked about usefulness of the modern strategic conception, based on the comprehensive approach to organization and business, under conditions of a industrial branch, what is extractive branch. The affirmative answer is supported by the results of empirical qualitative research.
Słowa kluczowe
PL case study   koewolucja ekosystemu biznesu   paradygmat innowacji  
EN case study   co-evolution of business ecosystem   paradigm of innovation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 30--33
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Dziubińska, A.
  • Akademia Ekonomiczna, Katowice
Bibliografia
1. Durand R.: Organizational Evolution and Strategic Management. London, Thousand Oaks, New Delhi. Sage 2006.
2. Khanna T., Palepu K.G.: Emerging Giants. Building World-Class Companies in Developing Countries. Harvard Business Review. 2006, Oct, s. 63-68
3. Khanna T.. Palepu Krishna G., Bullock R.: Winning in Emerging Markets: A Road Map for Strategy and Execution. Boston. Harvard Business Press 2010.
4. London T., Hart S.: Reinventing strategies for emerging markets: Beyond the trans national model. Journal of Business Studies 2004 vol. 35, s. 352-369.
5. Polanyi K.: The Great Transformation. Wyd.2 Boston. Beacon Press 2001. (pierwsze wydanie 1944).
6. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. Katowice. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2009.
7. Rokita J.: Organizacja Ucząca się. Katowice. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2003.
8. Scott W. R.: Institutions and organizations. Thousand Oaks. Sage. 1995 r.
9. Simanis E., Hart S.: Innovation From the Inside Out. Sloan Management Review, Summer, 2009.
10. Wright M., Filatotchev I., Hoskisson R. E, Peng M. W.: Strategy Research in Emerging Economies: Challenging the Conventional Wisdom. Journal of Management Studies. 2005, vol. 42, Nr. l, s. 1-33.
11. www.bmn.pl
12. www.mineriapolaca.com
13. www.sena.edu.co
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2084
Identyfikatory