Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2043

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu

Autorzy Gałaś, Z. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Productive and economic efficiency of basalt opencast
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu oznaczonej symbolem Z dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych w latach 2005-2009. Zakłócenia procesu produkcji kruszyw zidentyfikowano poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży bazaltowych kruszyw drogowych określono trendem empirycznym. Dokonano analizy kosztów własnych produkcji kruszyw w układzie rodzajowym, a także wyznaczono próg rentowności produkcji kruszyw.
EN On example of the road basalt opencast designated by Z evaluation of productive and economic efficiency of road aggregates production was made. The statistical and dynamic analysis of the basic productive- economic indices in the years 2005-2009 has been carried out. Aggregates production disturbances were identified by the average level, deviations from the average value as well as changeability factor. Seasonality of road aggregates sale was designated by empirical trend. Analysis of aggregates production self costs in generic system was carried out, and also aggregates production profitability threshold was appointed.
Słowa kluczowe
PL efektywność produkcji   koszty produkcji   kruszywa drogowe   próg rentowności produkcji   sezonowość produkcji   wskaźniki produkcyjno-ekonomiczne   zakłócenia produkcji  
EN production costs   production disturbances   production efficiency   production profitability threshold   productive-economic indices   road aggregate  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 136--138
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Gałaś, Z.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. Gałaś Z. i inni: Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych [w:] Gałaś Z., Charakterystyka badanych kopalń. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2009.
2. Norma PN-EN ISO 9001:2008. System zarządzania jakością w organizacji. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa 2008.
3. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2043
Identyfikatory