Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2040

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Poziom niepewności technicznej w międzynarodowych klasyfikacjach zasobów węglowodorów

Autorzy Byrska-Rąpała, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Technical uncertainty level in international classifications of hydrocarbons reserves
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyniki działalności finansowej firm naftowych zależą od ilości i wiarygodności zasobów geologicznych i zasobów wydobywalnych, których oszacowanie następuje już na etapie ustalenia kategorii zasobów, w ramach obowiązującego systemu klasyfikacji zasobów. W artykule przedstawiono wybrane międzynarodowe systemy klasyfikacji zasobów węglowodorów - PRMS, klasyfikacja Federacji Rosyjskiej, NPD, UNFC oraz proponowane przez te klasyfikacje współczynniki korekcyjne na ryzyko techniczne do oceny zasobności obiektów geologicznych. Autorka uzupełnia listę współczynników i ich wartości propozycjami wybranych autorów na podstawie literatury naftowej.
EN The results of financial activity of petroleum comapnies depend on quantity and credibility of geological and recoverable reserves, which are estimated already at the stage of reserves category determination, within reserves classification system in force. The selected international classification systems of hydrocarbons reserves-PRMS, classification of Russian Federation, NPD, UNFC as well as the unproposed by these classifications correcting factors on technical risk for estimation of abundance of geological object. The Author makes up the list of factors and their values with proposals of selected authors on the basis of petroleum literature.
Słowa kluczowe
PL kategoria zasobów   niepewność techniczna   system klasyfikacji zasobów   współczynniki korygujące zasoby  
EN category of reserves   classification of reserves system   factors correcting reserves   technical uncertainty  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 55--59
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Byrska-Rąpała, A.
  • AGH, Kraków
Bibliografia
1. Dias M. A. G.: Valuation of exploration and production assets: an overview of Real option models. J. of Petrol. Science and Engineering 2004. No. 44, p. 93÷114.
2. Garb F. A.: Which fair-market-value method should you use? J. of Petrol. Technol. 1990. Vol. 42, no. 1, p. 8÷17.
3. Hickman T.S.: The evolution of economic forecasts and risk adjustments in property evaluation in the U.S. J. Petrol. Technol. 1991. Vol. 43, no. 2, p. 220÷225.
4. Hoffman M., Sas-Korczyński S.: Trójwymiarowa klasyfikacja zasobów węglowodorów - gazu ziemnego i ropy naftowej. Materiały VI Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Rytro, 68 listopad 1996.
5. Huq M. M.: Resource and Reserves Classification System. www.buet.ac.bd/dce/course_material/pdf/reserve_classification.pdf
6. Łucki Z.: Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie. Polska Fundacja Promocji Kadr 1995, Kraków.
7. Nieć M.: Międzynarodowa klasyfikacja zasobów złóż kopalin. Problemy unifikacji. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008. Tom 24, z. 2/4, s. 267÷274.
8. Nieć M.: Międzynarodowa klasyfikacja zasobów złóż kopalin. Problemy unifikacji. Górnictwo i geoinżynieria 2010. Tom 34, z. 3, s. 33÷49.
9. Otis R. M., Schneidermann N.: A Process for Evaluating Exploration Prospect. AAPG Bulletin 1997. Vol. 81, no. 7, p. 1087÷1109.
10. Piwocki M., Przeniosło S.: Propozycje zastosowania nowej międzynarodowej klasyfikacji zasobów w Polsce. Przegląd Geologiczny 1997, vol. 45, nr 8, s. 761÷767.
11. Poroskun V. I., Khitrov A. M., Zaborin O. V., Zykin M. Y., Heiberg S., Sondena E.: Reserves/Resource Classification Schemes used in Russia and Western Countries: a Review and Comparison. J. of Petrol. Geology 2004. Vol. 27, no. 1, p. 85÷94.
12. Ross J.G.: Risk and uncertainty in portfolio charakterisation. J. of Petrol. Science and Engineering 2004. Vol. 44, p. 41÷53.
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin, Dz. U. Nr 153, poz. 1778.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3062-2040
Identyfikatory