Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-2001

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Metody geodezyjne w przestrzennym opisie deformacji na terenach górniczych

Autorzy Stoch, T. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Geodesic methods in three-dimensional description of deformation on mining terrains
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę pomiarów deformacji na terenach górniczych prowadzonych metodami geodezyjnymi na sieciach punktów zapewniających możliwości przestrzennego opisu przemieszczeń punktów i deformacji powierzchni terenu pod wpływem podziemnej eksploatacji górniczej. Przedstawiono stosowane metody pomiarowe w zakresie metod geodezyjnych, wykorzystujących pomiary kątowo-liniowe, niwelacyjne oraz metody bazujące na systemach GNSS. Opisano również skrótowo stosowane konstrukcje geometryczne sieci punktów pomiarowych. Nacisk położono na możliwość uzyskania przestrzennego opisu zjawiska dzięki zastosowaniu geodezyjnych metod pomiarowych. Przedstawione w artykule informacje poparte są doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektu badawczego i własnych pomiarów prowadzonych na sieci badawczej w rejonie Jaworzna.
EN Issues of deformations surveying on the mining terrains carried out by means of geodesic methods on the points nets ensuring possibilities of three-dimensional description of points moves and surface deformations under influence of underground mining. The surveying methods used in the range of geodesic methods using angular-linear measurements, levelling as well as the methods basing on the systems GNSS, are presented. The geometric constructions of points nets are described as well. Presented in the article information is supported by Experience collected during realization of research project and own survey carried out on the research net in Jaworzno region.
Słowa kluczowe
PL geodezyjne metody pomiarowe   górnictwo podziemne   pomiary deformacji terenu górniczego  
EN Geodesic survey methods   Surveying of mining terrain deformation   underground mining  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 10
Strony 134--140
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.,
Twórcy
autor Stoch, T.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Badanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych: Zeszyty Naukowe Politechniki Śl., Górnictwo z. 278, Gliwice 2007.
2. Pielok J.: Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą, Wyd. AGH - Kraków, 2002.
3. Pomykoł M., Osojca K.: Ocena dokładności pomiaru współrzędnych przy wykorzystaniu techniki GPS: Zeszyty Naukowe Politechniki Śl, Górnictwo z. 278, Gliwice 2007.
4. Skulich M., Pielok J., Jura J.: Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia. Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, Tom 9, Z. 2/1, Kraków, 2003.
5. Sroka A., Ballhaus N., Korittke N.: Dreidimensionale Messung von abbaubedingten Bodenbewegungen mit GPS. Mat. Konferencji nauk.-techn. IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Rytro 24-27.09 1997.
6. Stoch T., Wójcik A.: Experience in the Application of Modern Methods of Geodetic Measurements to the Description of Vector Field of Relocations of Points over Mining Exploitation, Materiały XI Międzynarodowego Kongresu ISM, Kraków, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-2001
Identyfikatory