Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1990

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Koncepcja klasyfikacji pracowników dla potrzeb zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wydobywczym

Autorzy Ślósarz, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Conception of workers classification for needs of personnel management in extraction enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu przedstawiono znaczenie tworzenia klasyfikacji pracowników dla potrzeb systemów kafeteryjnych. W tym celu zaprezentowano wybrane metody tworzenia rankingów obiektów o wielu cechach. Omówiono taksonomiczne metody klasyfikacji obiektów. Na tej podstawie zaproponowano metodologię szeregowania liniowego pracowników przedsiębiorstw wydobywczych dla celów motywacji, szkoleń oraz wynagrodzeń kafeteryjnych.
EN Importance of workers classification creation for the needs of cafetery systems is presented. To aim at it the selected methods of rankings creation of objects characterized by many features, are presented. Taxonomy methods of objects classification are discussed. On this basis the methodology of linear scheduling extractive enterprises workers for motivation, training as well as cafetery pays purpose, is proposed.
Słowa kluczowe
PL górnictwo   motywacja   porządkowanie liniowe   taksonomia   wynagrodzenia  
EN linear ordering   mining   motivation   pays   taxonomy  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 97--99
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Ślósarz, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. Bator A., Ślósarz M.: Kafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczym. Prz. Gór. 2009, Nr 9.
2. Fidzińska N., Rosa M.: Płacowe menu, czyli kafeteryjne systemu wynagrodzeń., „Personel i Zarządzanie”, 2002 nr 17.
3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN Warszawa 1989.
4. Sidor-Rządkowska M.: Kompetencyjne systemu oceny pracowników, Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
5. Ślósarz: Wielowymiarowa analiza porównawcza pracy przodków wydobywczych w polskich kopalniach węgla kamiennego.[Praca doktorska], AGH Kraków 1998.
6. Zając E.: Wielowymiarowa analiza porównawcza pracy kopalń węgla kamiennego. Skrypt Uczelniany, nr 1291m Wyd. AGH Kraków 1992.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1990
Identyfikatory