Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1967

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla a poprawa efektywności ekonomicznej na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Autorzy Gatnar, K.  Tor, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Economic use of seam methane from seams drainage and improvement of economic efficiency - Jastrzębie Coal Company as example
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono układy energetyczne z silnikami gazowymi wykorzystującymi metan z odmetanowania kopalń. Przedstawiono układy energetyczne w kopalniach "Borynia", "Budryk", "Krupiński" i "Pniówek" w zakresie parametrów technicznych i stopnia pokrycia zapotrzebowania kopalń na energię elektryczna, ciepło i "chłód". Wykorzystując dane za lata 2007-2009 dokonano oceny wpływu wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń w zakresie obniżania kosztu zakupu energii elektrycznej. W podsumowaniu omówiono rolę układów energetycznych w zaopatrzeniu kopalń, obniżeniu kosztów zakupu mediów i poprawie efektywności ekonomicznej.
EN Jastrzębbie Coal Company where operate the energy systems with gas motors using methane from mines drainage, is presented. Energy systems of the mines: "Borynia", "Budryk", "Krupiński" and "Pniówek" are presented, giving the technical parameters and degree of mine needs meeting for electric energy, heat and "coolness". Using data from the years 2007-2009, evaluation of methane from mine drainage use effect on electric energy purchase reduction. In conclusion the part of energy systems in mines supplies, reduction of media purchase and improvement of economic efficiency is discussed.
Słowa kluczowe
PL metan z odmetanowania   tańsza energia z lokalnego źródła   układ energetyczny  
EN cheaper energy from local source   energy system   methane from drainage  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 117--121
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gatnar, K.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Jastrzębie Zdrój
autor Tor, A.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Jastrzębie Zdrój
Bibliografia
1. Gatnar K.: Metan pokładów węgla jako paliwo alternatywne - przykłady rozwiązań w JSW S.A., Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polityka Energetyczna Tom 9 zeszyt specjalny, 2006.
2. Tor A., Gatnar K.: Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla JSW S.A. w instalacjach energetycznych Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Szkoła Eksploatacji Podziemnej Szczyrk zeszyt nr 66, 2006.
3. Gatnar K.: Układy energetyczne wykorzystujące metan z odmetanowania kopalń JSW S.A. jako element lokalnego rynku energii, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polityka Energetyczna Tom 10 zeszyt specjalny 2, 2007.
4. Gatnar K.: Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla na przykładzie rozwiązań Jastrzębskiej Spółki Węglowej Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Konferencja Ustroń zeszyt nr 73, 2008.
5. Nawrat S., Gatnar K.: Wykorzystanie metanu z pokładów węgla w Polsce - stan i perspektywy Materiały XXVI Seminarium „Zagrożenia i korzyści występowania metanu w pokładach węgla - teoria i praktyka”, Rybnik 28.10.2009 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1967
Identyfikatory