Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1958

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego

Autorzy Gumiński, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Effective work time of employees in hard coal mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poziom zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego decyduje o podaży pracy brutto. Efektywny czas pracy, który może zostać wykorzystany do realizacji procesów technologicznych, jest pomniejszony o straty związane z absencją pracowników, czasem dotarcia do miejsca pracy czy skróconym czasem pracy ze względu na szkodliwe warunki. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano sposób określenia efektywnego czasu pracy oraz ustalono jego wartość w Dziale Robót Górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego.
EN The employment level in a hard coal mine decides about gross work supply. The effective work time, which can be used for technological processes realization, is reduced by losses connected with worker absence, time of reaching workplace or reduced work time because of harmful conditions. Basing on conducted research the way of effective work time determination as well as its value was fixed in the Mining Works Department in the selected hard coal mines.
Słowa kluczowe
PL efektywny czas pracy   liczba roboczodniówek netto   wskaźnik efektywnego wykorzystania czasu pracy  
EN effective work time   index of work time effective use   net number of man-shifts  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 104--107
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab.
Twórcy
autor Gumiński, A.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
1. Armstron M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
2. Gumiński A.: Analiza parametrów technicznych determinujących minimalny stan zatrudnienia dla realizacji procesu produkcyjnego w kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl. z. 41. 2007 Tom I str. 97-110.
3. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008.
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1958
Identyfikatory