Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1954

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Dynamika produkcji i kosztów energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego

Autorzy Bednarczyk, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Production and cost dynamics of electric energy from hard and brown coal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Elektrownie zasilane węglem brunatnym i kamiennym stanowią decydujące źródła energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym Polski. Mają porównywalne technologie produkcji, urządzenia, zarządzanie i standardy jakościowe oraz ekonomiczne eksploatacji. Przedstawione wyniki analizy kosztów wytwarzania, cen sprzedaży energii elektrycznej oraz osiąganych przychodów i zysków wskazują na występujące zróżnicowanie tych wskaźników w obu najważniejszych branżach wytwarzania. Wynika ono w dużej części z różnych okresów ich powstawania oraz specyfiki, co nie wyklucza możliwości ich porównywania i uwzględniania w doskonaleniu działalności.
EN The power plants fed by brown and hard coal are the decisive source of electric energy in the electro-energetic system of Poland. They have comparable production technologies, equipment, management and quality and economical exploitation standards. The presented results of analysis of production costs, Electric energy sale, prices as well as received incomes and profits show diversity of these indices in the both most important production branches. It results mostly from different periods of their coming into being as well as specificity, what does not exclude possibility of their comparison and taking in consideration improvement of activity.
Słowa kluczowe
PL ceny   energia elektryczna   koszty   węgiel brunatny   węgiel kamienny  
EN brown coal   costs   electric energy   hard coal  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 46--50
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Bednarczyk, J.
  • POLTEGOR - Instytut, Wrocław
Bibliografia
1. Bednarczyk J. i zespół: Badanie, modelowanie i sterowanie wydobyciem, produkcją energii elektrycznej i aktywami w przemyśle węgla brunatnego, Red. „Górnictwa Odkrywkowego”, Wrocław, 2006.
2. Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego IV kwartały 2006; ARE SA, Warszawa, 2007.
3. Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego IV kwartały 2008; ARE SA, Warszawa, 2009.
4. Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego IV kwartały 2009; ARE SA, Warszawa, 2010.
5. Emitor 2008 Emisja zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, sierpień 2009.
6. Węgiel Brunatny; Kwartalne Bilety Informacyjne Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1954
Identyfikatory