Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1953

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Dynamika inwestowania w górnictwie w okresie przemian gospodarczych w Polsce

Autorzy Franik, T. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Investment dynamics in mining in economic transformations period in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiki inwestowania w gospodarce Polski w okresie przemian gospodarczych (1995-2008) z uwzględnieniem udziału przemysłu oraz górnictwa w tej działalności. Ponoszone nakłady inwestycyjne są jednym z podstawowych czynników wpływających na wielkość efektów gospodarczych osiąganych przez podmioty gospodarcze. Analizowano zmiany udziału nakładów inwestycyjnych wydatkowanych w przemyśle o nakładów całkowitych oraz udział górnictwa w nakładach przemysłu w badanym okresie. Analiza uwzględnia również udział sektora publicznego i prywatnego w ponoszonych nakładach inwestycyjnych. Zastosowaną miarą efektywności wydatkowanych nakładów inwestycyjnych jest stosunek wysokości efektów, za które uznano wartość dodaną brutto, do wysokości poniesionych nakładów kapitałowych.
EN Analysis of investment dynamic in the Polish economy in the period of economic transformations (the years 1995-2008) with taking under consideration participation of industry as well as mining in this activity. Investment outlay in one of the basic factors influencing the scale of effects achieved by economic subjects. The analysis includes changes of investment outlay share pent for industry to the total outlay as well as the share of mining to the industry outlay in the studied period. The analysis takes also into consideration the share of public and private sectors in the investment outlay effectiveness spent in analysed economic subject is the relation of effects, recognized as gross surplus value, to the value of capital outlay spent.
Słowa kluczowe
PL górnictwo polskie   polityka inwestycyjna   przemiany gospodarczo-ustrojowe w Polsce  
EN economic-political transformations in Poland   investment policy   Polish mining  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 51--54
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Franik, T.
  • AGH, Kraków
Bibliografia
1. Fornalczyk A., Choroszczek J., Mikulec M.: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. POLTEXT, Warszawa, 2008.
2. Franik T.: Analiza zmian udziału przemysłu wydobywczego w osiąganych wynikach makroekonomicznych gospodarki w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją. Opole, 2010.
3. Franik T.: Zarządzanie czynnikami produkcji w górnictwie węgla kamiennego. Prz. Gór. 9. Katowice, 2009.
4. Franik T.: Zarządzanie czynnikami produkcji w górnictwie węgla kamiennego. Prz. Gór. 9. Katowice, 2009.
5. Oyrzanowski B.: Makroekonomia. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1997.
6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 1995-2009.
7. Suszyński C.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami. PWE, Warszawa, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1953
Identyfikatory