Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1933

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Analiza zmian koncentracji na światowych rynkach surowców energetycznych

Autorzy Kryzia, D. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Analysis of concentration changes on world energy raw materials markets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zmiany stopnia koncentracji, jakie zaszły na przestrzeni lat na rynkach surowców energetycznych. Badanymi cechami były zasoby, produkcja, konsumpcja, eksport i import ropy naftowej oraz węgla. Poziom koncentracji kalkulowano na podstawie udziału poszczególnych państw w globalnym ujęciu danych wartości. Obliczenia stopnia koncentracji wykonano także dla świata, jako całości opierając się na udziałach wnoszonych przez poszczególne regiony. Jako miarę koncentracji wykorzystano indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI). W dalszej części pracy porównano wyliczone wskaźniki HHI oraz przeanalizowano zmiany ich wartości omawiając najistotniejsze z nich.
EN The changes of concentration degree, which occurred in space of years on energy raw materials markets, are presented. The studied features were: reserves, consumption, export and import of crude oil natural gas as well as coal. The concentration level was calculated on the basis of shear of particular countries in the global depiction of values data. Calculations of the concentration degree have been also made for the world, as a whole, basing on the shears put in by particular regions. As a measure of concentration index of Herfindahl-Hirschman (HHI) was used. Further on the calculated indices HHI were compared as well as changes of their values, discussing the most important.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   HHI   indeks Herfindahla-Hirschmana   koncentracja   ropa naftowa   rynek   surowce energetyczne   węgiel  
EN coal   concentration   crude oil   energy raw materials   Herfindahl-Hirschman Index (HHI)   HHI   market   natural gas  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 147--150
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kryzia, D.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN
Bibliografia
1. Agiobenebo T.J.: Market structure, concentration indices and welfare cost. Port Harcourt, Industrial Organization 0406011, Econ WPA, 2004. http://129.3.20.41/epsiio/papers/0406/0406011.pdf
2. Alkhamisi M., Andrijuk Y., Nauenberg E.: Simulation of a Hirschman-Herfindahl index without complete market share information. Health Economics, 13/1, 2004, s. 87÷94.
3. Bhattacharyya S.C.: Fossil-fuel dependence and vulnerability of electricity generation: case of selected European countries. Energy Policy, 37/6, 2009, s. 2411÷2420.
4. Bielecki J.: Energy security: is the wolf on the door? Quart Rev Econ Finance, 42, 2002, s. 235÷250.
5. Dylejko J.: Zdolność produkcyjna ropy naftowej krajów OPEC a ceny surowca. Nafta - Gaz, 61/5, 2005, s. 187÷195.
6. Eunju J., Wonjoon K., Soon Heung C.: The analysis of security cost for different energy sources. Applied Energy, 86/10, 2009, s. 1894÷1901.
7. Gans J.S.: Concentration-based merger tests and vertical market structure. The Journal of Law and Economics, 50, 2007, s. 661÷681.
8. Grubb M., Butler L., Sinden G.: Diversity and security in UK electricity generation: the influence of low carbon objectives. Cambridge Working Papers in Economics, www.econ.ac.uk/electricity/publications/wp/ep74.pdf, 2005.
9. International Energy Statistics. Energy Information Administration - www.eia.doe.gov
10. Jackowski K., Kowalewski O.: Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000. Materiały i Studia, 143, 2002, s. 1÷134.
11. Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck., 2003.
12. Ney R.: Zasoby ropy naftowej. Polityka Energetyczna, 9, zeszyt specjalny, 2006, s. 467÷486.
13. Porter R.H., Zona J.D.: Ohio school milk markets: an analysis of bidding. The Rand Journal of Economics, 30/2, 1999, s. 263÷288.
14. Rogowski R.: Konkurencja na rynku usług bankowych - miary koncentracji. Banki i Kredyty, 5, 2001, s. 43÷51.
15. Stirling A.: On the economics and analysis of diversity. SPRU Electronic Working Papers Series, 28, 1998.
16. Whinston M.: Lectures in antitrust economics. Cambridge, MIT Press, MA, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1933
Identyfikatory