Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1922

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza metod predykcji wykorzystywanych do krótkoterminowego prognozowania mierników procesu produkcyjnego

Autorzy Utrata, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Comparison analysis of prediction methods used for short term forecasting of production course meters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę sześciu metod prognozowania, które są lub mogą być potencjalnie wykorzystane do krótkoterminowej predykcji mierników oceny przebiegu procesu produkcyjnego. Oceny tych metod dokonano poprzez analizę trafności prognoz sporządzonych dla czterech różnych szeregów czasowych, charakteryzujących proces wydobywczo-przeróbczy w układzie miesięcznym.
EN Evaluation of six forecasting methods, which are or potentially can be used for the short term prediction of evaluation of production process course meters, are presented. Evaluation of these methods have been done by means of forecasts rightness analysis made for the four different time series, characterizing extraction - preparation process in monthly arrangement.
Słowa kluczowe
PL krótkookresowa predykcja mierników pracy przedsiębiorstwa   modele adaptacyjne   prognozowanie ekonomiczne  
EN adaptive models   economic forecasting   short term prediction of enterprise operation meters  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 88--90
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Utrata, A.
  • AGH, Kraków
Bibliografia
1. Cieślak M i inni: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN. Warszawa 2002.
2. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2003.
3. Jabłońska-Firek B., Utrata A.: Wykorzystanie trendu pełzającego do prognozowanie. Zeszyt Naukowy - WSZiB w Krakowie. Zeszyty Naukowy 11: Zarządzanie nr 2. Kraków. 2009.
4. Mikuś J.: Prognozowanie w badaniach marketingowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.
5. Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. PWN. Warszawa 1976.
6. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. PWN. Warszawa 2003.
7. Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE. Warszawa 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1922
Identyfikatory