Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1919

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Algorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni węgla kamiennego

Autorzy Brzychczy, E.  Jasiewicz, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Algorithm of allocation of selected technical production means to longwall workings in hard coal mines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano algorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni węgla kamiennego. W algorytmie ujęto zarówno sposób tworzenia wariantów wyposażenia wyrobisk ścianowych jak i sposób przydziału wyposażenia da planowanych robót. Podano również procedurę wyboru najlepszego wariantu, z uwzględnieniem dostosowania wielkości wydobycia z robót eksploatacyjnych do wielkości planowanych w zadanym okresie.
EN The allocation algorithm of selected technical production means to longwall workings in a hard coal mine is presented. In the algorithm as well the way of long wall workings equipment variants creation as the way of equipment allocation to the planned works are included. The procedure of the best variant selection is also given, with taking into consideration adjustment of output from the exploitation works to quantities planned in given period.
Słowa kluczowe
PL alokacja technicznych środków produkcji   kopalnia węgla kamiennego   wyrobiska ścianowe  
EN hard coal mine   longwall workings   technical production means allocation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 9
Strony 174--179
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor Brzychczy, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Jasiewicz, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. Bell C.E., Han J.: A new heuristic solution method in resource-constrained project scheduling. Nav. Res. Logist. 1991, 3.
2. Boctor F.F.: Resources-constrained project scheduling by simulated annealing. International Journal of Production Research 1996, 8.
3. Brzychczy E.: Charakterystyka modułu alokacji środków produkcji dla potrzeb planowania robót górniczych w górnictwie węgla kamiennego. IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Kraków 2009.
4. Davis E.W.: Networks: resource allocation. Journal of Industrial Engineering 1974, 4.
5. DePuy G.W., Whitehouse G.E.: A simple and effective heuristic for the resource constrained project scheduling problem. International Journal of Production Research 2001, 14.
6. Golenko-Ginzburg D., Gonik A.: Stochastic network project scheduling with non-consumable limited resources. International Journal of Production Economics 2003, 48.
7. Grabowski W.: Programowanie matematyczne. Warszawa. PWE 1982.
8. Janiak A.: Wybrane problemy i algorytmy szeregowania zadań i rozdziału zasobów. Warszawa. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1999.
9. Jasiewicz J.: Optymalizacja produkcji oddziałów wydobywczych kopalń rud. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1999.
10. Jasiewicz J.: Metoda alokacji zasobu niejednorodnego w sieci czynności jako narzędzie optymalizacji organizacji produkcji w przodkach węgla kamiennego. Górnictwo i Geoinżynieria 2004. Rok 28, z. 4/2, 109÷118.
11. Jasiewicz J., Magda R., Głodzik S., Woźny T.: Principles of an integrated information system for the management of the company’s resources (means of production) in the mining sector. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2007, t. 23, nr 4.
12. Klank M.: Racjonalizacja wykorzystania produkcyjnych środków trwałych w procesie restrukturyzacji górniczej grupy kapitałowej. ]Praca doktorska]. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2002.
13. Klimek M., Łebkowski P.: Algorytm priorytetowy harmonogramowania projektu przy ograniczonych zasobach. [W:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2009.
14. Lofts N.R.: Multiple allocation of resources in a Network: an optimum scheduling algorithm. Can. Journal Oper. Res. Inform. Process. 1974, 12.
15. Thesen A.: Computer methods in operations research. Academic Press, New York, 1978.
16. Zhan J.: Heuristics for scheduling resource-constrained Project in MPM networks. European Journal of Operational Research 1994, 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3061-1919
Identyfikatory