Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2960-1656

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Analiza ruchu pieszego w obrębie węzłów przesiadkowych na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu

Autorzy Molecki, B. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Analysis of pedestrian traffic around interchanges, on example of Grunwald Square in Wroclaw
Konferencja Konferencja "Zintegrowany System Transportu Miejskiego" (4 ; 2010 ; Wrocław)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza ruchu pieszego w obrębie węzła przesiadkowego rondo Reagana, zlokalizowanego na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Węzeł ten jest we Wrocławiu największym, w którym dokonano integracji przystanków komunikacji zbiorowej na wyspie centralnej otoczonej jezdniami ogólnymi. Umożliwiło to przeanalizowanie wad i zalet tego rodzaju rozwiązania - w tym kwestii związanych z ruchem pieszych (jako potencjalnych pasażerów komunikacji zbiorowej).
EN The article presents an analysis of pedestrian traffic around the roundabout Reagan, located at Grunwald Square in Wroclaw. This node is the largest in Wroclaw, in which the integration of public transport stops were made in the central island surrounded by common roads. This allowed the examination of the pros and cons of such a solution.
Słowa kluczowe
PL ruch pieszy   węzły przesiadkowe  
EN interchanges   pedestrian traffic  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2010
Tom Nr 4-6
Strony 36--38
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
autor Molecki, B.
  • Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Gajna A., Korycki T., Molecki B.: Przebudowa placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, w: Świat Kolei nr 6/2009.
[2] Korycki T., Molecki B., Puchalski P., Wicher M.: Historia i przebudowa węzła autobusowego przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w: Autobusy nr 10/2008 i 11/2008.
[3] Korycki T., Molecki B., Puchalski P., Wicher M.: Historia placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, w: Świat Kolei nr 3/2009.
[4] Makuch J.: Sterowanie ruchem pieszym w aspekcie priorytetu dla komunikacji zbiorowej, w: Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (mat. konf.), Kraków – Zakopane 1998.
[5] Molecki B.: Analiza celowości stosowania rozjazdów ze splotem (szyną podwójną) na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, w: Zintegrowany system transportu miejskiego (mat. konf.), Wrocław 2008.
[6] Molecki B.: Terminale komunikacji miejskiej, w: Biuletyn Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej nr 101/2008.
[7] Molecki B.: Czas dostępu jako miara efektywności przebudowy węzłów komunikacji miejskiej – na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, w: Współczesne systemy transportowe – problemy teorii i praktyki, Politechnika Śląska Gliwice 2009.
[8] Molecki B., Korycki T.: Wpływ polityki transportowej miasta na zmniejszanie zatłoczenia na przykładzie Wrocławia, w: Transport Miejski i Regionalny nr 2/2010.
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w: Dziennik Ustaw nr 220 z 2003 r., poz. 2181 (z póź. zm.: Dz. U. nr 67 z 2008 r. poz. 413, Dz. U. nr 126 z 2008 r. poz. 813, Dz. U. nr 235 z 2008 r. poz. 1596, Dz. U. nr 65z 2010 r. poz. 411).
[10] Trauer G.: Platzgestaltung und Verkehrsregelung, w: Verkehrstechnik nr 5/1932, 6/1932 i 8/1932.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2960-1656
Identyfikatory