Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1360

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Wieloaspektowe efekty termomodernizacji wielkopłytowych budynków mieszkalnych

Autorzy Kalinowska, H.  Więcek, B. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Szacuje się, że w Polsce znajduje się ok. 11,5 min mieszkań, z czego 6,4 min wzniesiono w latach 1961-1991 w energochłonnych technologiach syste.mowych, w tym ponad 80% jako budynki wielkopłytowe [10]. Do problemu poszanowania energii nie przywiązywano wówczas wagi, ponieważ dostęp do nośników energii był łatwy, a ich cena niska. Zaczęło się to zmieniać po światowym kryzysie energetycznym, który nastąpił w latach 70. XX w.
Słowa kluczowe
PL budynek mieszkalny   termomodernizacja  
EN housing   thermomodernization  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2009
Tom R. 14, nr 2
Strony 28--30
Opis fizyczny Biblior. 15 poz.,
Twórcy
autor Kalinowska, H.
autor Więcek, B.
Bibliografia
1. S. Czernik, „Izolacyjność akustyczna złożonych systemów izolacji termicznej", „Atlas Budowlany" nr 97/2008.
2. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz LI z 4.1.2003 r., s. 65-71).
3. S. Grabara, „Termomodernizacja w aspekcie techniczno-ekonomicznym", „Atlas Budowlany" nr 96/2008.
4. H. Kalinowska, „Usuwanie wad technologicznych w systemowych budynkach mieszkalnych", Inwestprojekt, Łódź 1990.
5. H. Kalinowska, „Naprawy elementów budowlanych w uprzemysłowionych budynkach mieszkalnych", Inwestprojekt, Łódź 1999.
6. W. Ligęza, P. Gałek, „Wpływ niedociągnięć budowlanych na termomodernizację niektórych budynków mieszkalnych", „Warstwy, Dachy Ściany" nr 3/2004.
7. PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".
8. PN-EN ISO 13788:2003 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni kondensacji. Metody obliczania".
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2004 r. nr 109, poz. 1156).
10. Roczniki statystyczne GUS z lat 1990-1999.
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego (DzU z 1999 r. nr 46, poz. 459).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 200, poz. 1240).
13. „Sojusz Termomodernizacyjny. W walce z marnotrawstwem energii", IZOLACJE nr 3/2002.
14. T. Wiśniewski, „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie", „ Energia i Budynek" nr 2/2007.
15. T. Weber, „Trzy przypadki termomodernizacji budynku", „Atlas Budowlany" nr 98/2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1360
Identyfikatory