Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1288

Czasopismo

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Tytuł artykułu

Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa

Autorzy Ciekanowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Kinds and sources of security threats
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W omawianym artykule przedstawiono rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, które należą od dawna(istnienia człowieka) do wartości najbardziej cenionych i chronionych przez jednostki jak i narody. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty polityczne, militarne, czynniki ekonomiczne i technologiczne, ekologiczne, społeczne oraz humanitarne. Oprócz przedstawionych czynników od zarania dziejów świata odgrywają czynniki naturalne, które są niezależne ale należy się z nimi bardzo liczyć. Wraz z rozwojem techniki wkroczyliśmy w zagrożenia techniczne, które są z jednej strony niezbędne w życiu codziennym człowieka a z drugiej strony bardzo zagrażaj ą człowiekowi. Przedstawione powyższe rodzaje zagrożeń zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane i opisane. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem techniki powstają coraz nowsze. Wskazane zagrożenia w różnym stopniu dotyczą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
EN In this article different sorts and sources of threats to security were discussed. The threats which belong to the values have long been held dear and protected by both an individual and nations since the dawn of humankind. Security includes political and military aspects as well as economic, technological, ecological, social and humanitarian factors. There are also natural aspects, apart from the factors presented above, which play their part from the beginning of the human history to be taken into account .Together with the advancement of technology people entered the era of technological threat. The threat that on the one hand is indispensable in everyday life but on the other threatens increasingly a man. The presented above sorts of threats have been characterized and described in a synthetic way It should be underlined that the threats presented do not exhaust all of them as newer and newer threats appear together with the technological development. The pointed out threats, are related to the national security of the Republic of Poland in a different degree.
Słowa kluczowe
PL skala zagrożeń   skutki zagrożeń   zagrożenia pierwotne   zagrożenia wtórne   zasięg zagrożeń   źródła zagrożeń  
EN effects of treats   primary treats   range of treats   scale of treats   secondary treats   sources of threats  
Wydawca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Rocznik 2010
Tom Nr 1
Strony 29--46
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
autor Ciekanowski, Z.
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Bibliografia
1. Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2005,
2. Raport o stanie systemu przeciwdziałania, zwalczania i usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, Warszawa l997,
3. Dworecki S, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa,2002
4. Czaputowicz J, System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, PWN, Warszawa 1998.
5. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
6. Balcerowicz B, Strategia obronna państwa, AON, Warszawa 1994.
7. Balcerowicz B, Obronność państwa średniego, Warszawa 1997.
8. Krause M, Wprowadzenie, „Zeszyty Naukowe AON", 2003.
9. Solorz J., Czynniki rażenia broni jądrowej, „Zeszyty Naukowe AON, 2002.
10. Olszewski R, Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
11. Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2003.
12. Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne, "Zeszyty Naukowe AON", Warszawa 2002, nr 3-4.
13. Leszczyński T, Związki terroryzmu z przestępczością zorganizowaną, Warszawa 2005.
14. Jakubczak R,. Flis J, Bezpieczeństwo narodowe Polski XXI wieku, Wyd. BELLONA, Warszawa 2006.
15. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, DANMAR, Warszawa 2005.
16. Adamczyk G., Breitkopf B., Wowra Z., Przysposobienie obronne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
17. http://www.wikipedia.org/wiki/Powodz,
18. http://www.eszkola.pl/czytaj/Powodzie/3630,
19. http://www.sciaga.pl/tekst/30436-31 -powodzie,
20. http://www.wikipedia.org/wiki/Pozar,
21. http://portalwiedzy.onet.p1/l 8745,haslo.html,
22. http://www.zjawiska.webpark.pl/ttrzas.htm,
23. http://www.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi,
24. http://www.wikipedia.org/wiki/Lawina,
25. http://www.tatry.z-ne.pl/,
26. http://www wikipedia.org/wiki.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1288
Identyfikatory