PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kruszywa w Polsce - zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystania

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Aggregates in Poland - resources, production and utilization trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeciągu najbliższych lat nadal będzie trwał znaczący wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne - szczególnie dotyczy to kruszyw łamanych i żwirowych oraz surowców ilastych. Kruszywa te stosowane są przede wszystkim w budownictwie, drogownictwie oraz kolejnictwie. W artykule omówiono prawodawstwo polskie regulujące gospodarkę złożami kopalin oraz normy dotyczące kruszyw. Przeanalizowano liczbę złóż, ilość geologicznych zasobów bilansowych oraz wydobycie kruszyw w Polsce w latach 1989-2007. Wskazano kierunki wykorzystania kruszyw naturalnych, sztucznych oraz pochodzących z recyklingu. Przedstawiono prognozę produkcji kruszyw w perspektywie roku 2015.
EN
In the course of next years the significant increase of demand for mineral raw materials will continue - it refers particularly to broken aggregates and gravel aggregates as well as silty raw materials. These aggregates are used first of all in building engineering, highway engineering and railroad engineering. Polish legislation controlling mineral deposits management and standards referring to aggregates are discussed. Number of deposits, quantity of geological balance resources as well as output of aggregates in Poland in the years 1989-2007 have been analyzed. The trends of natural aggregates, artificial aggregates and from recycling are pointed out. The prognosis of aggregates production in the prospect of the year 2015 is presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
38--44
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.,Rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • AGH, Kraków
Bibliografia
 • 1. Kabziński A.: Zapotrzebowanie na kruszywa w Polsce oraz warunki jego realizacji. Materiały konferencyjne. Spotkanie Producentów Kruszyw. Szczecin 2005.
 • 2. Kobziński A.: Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2007-2013. Szanse i zagrożenia. Materiały kongresowe. Polski Kongres Górniczy w Krakowie „Górnictwo Odkrywkowe”, nr 5-6, 2007.
 • 3. Kabziński A.: Polskie kruszywa na polskie drogi. [W:] Budownictwo przemysłowe 2008, Wydawnictwo AKNET-PRess. Kraków, 2008 s. 40÷47.
 • 4. Kozioł W., Kawalec P.: Górnictwo odkrywkowe w Małopolsce. [W:] Górnictwa w Małopolsce. Konferencja naukowa, Kraków, 28 września 2006, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków, 2006, s. 29÷50.
 • 5. Kozioł W., Kawalec P.: Prognozy produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej. Materiały kongresowe. Polski Kongres Górniczy w Krakowie. „Górnictwo Odkrywkowe”, nr 5-6, 2007.
 • 6. Kozioł W., Kawalec P.: Tańsze i przyjazne dla środowiska kruszywa alternatywne w budownictwie. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Lipiec-Sierpień, 2008, s. 34÷37.
 • 7. Kozioł W.: Produkcja kruszyw naturalnych na przełomie XX i XXI w. Coraz trudniej o koncesję na wydobywanie kruszyw. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Maj-Czerwiec, 2009, s. 76÷80.
 • 8. Nieć M., Przeniosło S.: Problemy gospodarki złożami kopalin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, tom 20, zeszyt 1, 2004, s. 5÷26.
 • 9. Pietrzyk-Sokulski E.: Możliwości minimalizacji skutków środowiskowych wydobycia kopalin skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, tom 22, zeszyt specjalny nr 1, 2006, s. 105÷121.
 • 10. Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Geologii Gospodarczej - http://www.pgi.gov.pl
 • 11. Pyssa J.: Odpady z energetyki - przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. tom 21, zeszyt 3, 2005, s. 83÷93.
 • 12. Pyssa J.: Uboczne produkty spalania - możliwości wykorzystania. Ekopartner nr 5 (199)/2008. 2008, s. 4÷5.
 • 13. Sobczyński : Górnośląskie kruszywa budowlane z odpadów przemysłowych. Infrastruktura nr 4, 2008 s. 52÷55.
 • 14. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994, nr 27, poz. 96) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009, nr 18, poz. 97).
 • 15. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009, nr 20, poz. 106).
 • 16. Ustawa i wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 881).
 • 17. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
 • 18. http://www.chemkrusz.pl/index.php?module=New&func=display&sid=1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2859-1183
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.