Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2827-0936

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Ocena porównawcza układów ochronnych obwodów iskrobezpiecznych

Autorzy Skoropacki, W.  Szulc, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative evalutaion of protection systems of intrinsically safe circuits
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zakres stosowania i skuteczność zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodów elektrycznych za pomocą układów ochronnych z liniową i nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową. Pokazano, że drogą stosowania układów ochronnych z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową można dostarczyć kilkakrotnie większą iskrobezpieczną moc do odbiorników energii elektrycznej w stosunku do liniowych układów ochronnych. Perspektywicznym kierunkiem w rozwoju układów ochronnych z nielniową charakterystyką prądowo-napięciową są układy ochronne z wykorzystaniem generatorów samowzbudnych. Pozwala to na realizację układu ochronnego czułego na dodatnie i ujemne zmiany wartości prądu oraz wyprzedzającej separacji obwodu chronionego od źródła zasilania przed powstaniem wyładowania elektrycznego w punkcie komutacji awaryjnej. Przy tym odpada konieczność redundancji elementów sterowanych. Zapewnia się możliwość stosowania tranzystorów jako elementów sterowanych dla zapewnienia poziomu iskrobezpieczeństwa "ia".
EN The article features the range and efficiency of providing intrinsically safe qualities to electric circuits with the use of protection systems with linear and non-linear current and voltage characteristics. It was demonstrated that by means of protection systems with non-linear current and voltage characteristics it is possible to provide several times more intrinsically safe power to electric energy receivers than in the case of linear protection systems. The development of protection systems with non-linear current and voltage characteristics is directed towards protection systems with self-exciting generators. This allows to have a protection system sensitive to positive and negative changes of current value, along with ancestor separation of the protected system from the power supply source before an electric discharge occurs at the emergency commutation point. Here, it is not necessary to provide redundancy of controlled elements. It is possible to use transistors as controlled elements to provide the "ia" level of intrinsic safety.
Słowa kluczowe
PL iskorbezpieczeństwo   obwód elektryczny  
EN electric circuit   intrinsic safety  
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2010
Tom R. 48, nr 5
Strony 10--15
Opis fizyczny Wz., wykr., rys.,Bibliogr. 9 poz.,
Twórcy
autor Skoropacki, W.
autor Szulc, T.
  • Główny Instytut Górnictwa
Bibliografia
1. Alan McMillan: Electrical Installations In Hazardous Areas. Butterworth-Heinemann, 2002.
2. Golde W.: Układy elektroniczne. Tom 1. WNT, Warszawa, 1976.
3. Horowitz P., Hill W:. Sztuka elektroniki. Tom 1. WKL, Warszawa, 1999.
4. Nowicki W.: Podstawy teletransmisji. Tom 1. WKŁ, Warszawa, 1971.
5. PN-EN60079-11. Atmosfery wybuchowe - Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne "i".
6. Frączek J.: Aparatura przeciwwybuchowa w wykonaniu iskrobezpiecznym. Katowice, Śląskie Wydawnictwo Techniczne 1995.
7. Skoropacki W.: Modelowanie matematyczne układów zapewniających iskrobezpieczeństwo z wykorzystaniem generatorów samowzbudnych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Nr. 3, Katowice 2008.
8. Zgłoszenie patentowe nr P 382660. Bariera iskrobezpieczeństwa źródła zasilania.
9. Zgłoszenie patentowe nr P 386594.Układ ochronny obwodu iskrobezpiecznego z separacją galwaniczną.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2827-0936
Identyfikatory