Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0151

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Mechanika

Tytuł artykułu

Ocena wpływu położenia w pojeździe urządzenia typu ADR2/EDR2 na dokładność rekonstrukcji ruchu samochodu

Autorzy Guzek, M. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=786
Warianty tytułu
EN Estimation of the effect of the position of an ADR2/EDR2 installation on the vehicle movement reconstruction accuracy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich uproszczeń) istotne różnice między wynikami rekonstrukcji a rzeczywistym ruchem pojazdu. W tym artykule przedstawiono, jak położenie takiego typowego urządzenia w pojeździe może wpływać na dokładność rekonstrukcji. Stwierdzono, że taki wpływ jest widoczny, ale nie ma on istotnego znaczenia ilościowego.
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplifications. In the paper is presented how the ADR position in the vehicle can affect the reconstruction accuracy. The influence is visible. However, this influence isn't significant from quantitative point of view.
Słowa kluczowe
PL EDR   rekonstrukcja wypadków   samochodowe czarne skrzynki ADR   symulacja ruchu samochodu  
EN accident reconstruction   car black boxes   EDR   vehicle motion simulation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Mechanika
Rocznik 2008
Tom R. 105, z. 8-M
Strony 71--85
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.,Rys., tab., wykr.,
Twórcy
autor Guzek, M.
  • Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, mgu@it.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Guzek M., Metody wyznaczania błędów obliczeń w analizie wybranych sytuacji przedwypadkowych w ruchu drogowym, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa 2002.
[2] Guzek M., Wpływ wybranych parametrów na dokładność rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą typowych w motoryzacji „czarnych skrzynek”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej 79, Kielce 2004, 193-200.
[3] Guzek M., Wybrane problemy związane z dokładnością rekonstrukcji ruchu pojazdu za pomocą zapisów samochodowej „czarnej skrzynki”, Czasopismo Techniczne, z. 7-M/2004, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, t. 1, „Pojazdy samochodowe”, 229-236.
[4] Guzek M., Wpływ czasu trwania manewru na dokładność rekonstrukcji ruchu pojazdu za pomocą urządzeń typu ADR/EDR, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn, Kielce 2008, 189-196.
[5] Guzek M., Lozia Z., Possible Errors occurring during Accident Reconstruction based on Car "Black Box" Records, SAE TP 2002-01-0549 (także SAE SP-1666 „Accident Reconstruction 2002” oraz SAE Transaction 2002, Section 6, Vol. 111, 677-696).
[6] Guzek M., Lozia Z., Konsekwencje stosowanych uproszczeń konstrukcji „czarnych skrzynek” wykorzystywanych w motoryzacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 76, Kielce 2002, 199-206.
[7] Guzek M., Lozia Z., Pieniążek W., Accident Reconstruction Based on EDR Records – Simulation and Experimental Study, SAE TP 2007-01-0729 (także w SAE SP-2063 „Accident Reconstruction 2007”, 137-148).
[8] Guzek M., Pieniążek W., Rekonstrukcja wybranych parametrów ruchu samochodu – próba oceny dokładności na podstawie badań drogowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej 84, Kielce 2006, 207-214.
[9] http://www.drabpol.pl/tachografy lub http://www.siemensvdo.com.
[10] Lozia Z., Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki, Monografia, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z. 41, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
[11] Submittal of Meeting Minutes of the NHTSA R&D Event Data Recorder (EDR) Working Group, 2000, 2001, 2002 (http://www-nrd.nhtsa.dot.gov).
[12] VERONICA: "Vehicle Event Recording based on Intelligent Crash Assessment", Project final report. EU DG TREN project within the EU Road Safety Action Plan 2003, 01.01.2005–31.12.2006 (http://www.vdo.com/aboutus/projects/veronica/).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0151
Identyfikatory