Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0131

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Mechanika

Tytuł artykułu

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w aspekcie rozwoju techniki motoryzacyjnej

Autorzy Łukjanow, S.  Pijanowski, B. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=786
Warianty tytułu
EN Examination of electromagnetic compatibility (EMC) in view of the automobile engineering advancement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule, we wprowadzeniu w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), omówiono zaburzenia występujące w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. Podano genezę normalizacji w dziedzinie EMC z uwzględnieniem pojazdów samochodowych produkowanych w różnych okresach. Przedstawiono i omówiono najważniejsze dokumenty normalizacyjne dotyczące badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów i urządzeń samochodowych.
EN In the paper introducing the electromagnetic compatibility (EMC) subject, disturbances occurring in vehicle electrical installation are discussed. The genesis of the standardization in EMC area is presented, including automotive vehicles produced in different periods. The most important standards documents concerning the research in electromagnetic compatibility of vehicles and vehicle devices are presented and discussed.
Słowa kluczowe
PL dokumenty normalizacyjne dotyczące badań EMC   kompatybilność elektromagnetyczna  
EN electromagnetic compatibility   standardization documents concerning research on EMC  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Mechanika
Rocznik 2008
Tom R. 105, z. 8-M
Strony 109--121
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.,Rys., wykr., tab.,
Twórcy
autor Łukjanow, S.
autor Pijanowski, B.
Bibliografia
[1] Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, Komitet Transportu Wewnętrznego − Regulamin nr 10.00 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych” – 1952 r. – E/ECE/324; E/ECE/TRANS/505 – Add.9.
[2] Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, Komitet Transportu Wewnętrznego − Regulamin nr 10.01 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych” – rewizja 1 zawierająca 01 serię poprawek, która weszła w życie 19 marca 1978 r. – E/ECE/324; E/ECE/TRANS/505 – Add.9/Rev.1.
[3] Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, Komitet Transportu Wewnętrznego − Regulamin nr 10.02 – „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów pod względem kompatybilności elektromagnetycznej” – rewizja 2 zawierająca 02 serię poprawek, która weszła w życie 03 września 1997 r. – E/ECE/324; E/ECE/TRANS/505 – Add.9/Rev.2.
[4] Dyrektywa nr 95/54/WE z dn. 31 października 1995 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszącą się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep. Official Journal nr/str. 266/1 z 08 listopada 1995 r.
[5] Dyrektywa nr 2004/104/WE z dn. 14 października 2004 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radio-elektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) w pojazdach oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep. Official Journal nr/str. 337/13 z 13 listopada 2004 r.
[6] PN-87/S-76005 – „Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Pojazdy samochodowe z silnikami spalinowymi i urządzenia zawierające takie silniki. Dopuszczalne poziomy. Wymagania i badania” − Polski Komitet Normalizacyjny − 1987 r.
[7] PN-69/E-02031 – „Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Dopuszczalne poziomy” − Polski Komitet Normalizacyjny – 1969 r.
[8] Łukjanow S., Kopczyński K., Wybrane zagadnienia dotyczące badań i oceny wyposażenia elektryczno–elektronicznego pojazdów samochodowych, Autoprogres – Konmot, Rynia k. Warszawy 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0131
Identyfikatory